NHO Mat og Drikke

Innhold

Regjeringen forbereder seg på brexit - frykter kaos

Nyhet, Handel

Publisert

EU flagg

– For NHO Mat og Drikke er det spesielt viktig at regjeringen i samarbeid med næringslivet gjør alle mulige forberedelser for å dempe sjokkbølgene fra en eventuell hard brexit sier Petter Haas Brubakk. Foto: Pixabay

Utenriksministeren og næringsministeren inviterte 23. januar næringslivet og partene i arbeidslivet til informasjonsmøte om regjeringens forberedelser til Storbritannias uttreden av EU og EØS 29. mars i år. Her har vi samlet nyttig informasjon for bedrifter som blir berørt.

Hele norsk næringsliv, inkludert næringsmiddelindustrien, rammes av brexit. Når Storbritannia går ut av EU, går landet samtidig ut av EØS. Norge har drevet omfattende forberedelser til brexitdatoen 29. mars.

Ordnet brexit

Regjeringens primære ønske er at Storbritannia blir enig med EU om en ordnet brexit. En ordnet Brexit betyr en 24 måneders overgangsperiode før landet er helt ute av det indre marked. Hvis dette skjer så vil Norge og Storbritannia ha den samme overgangsordningen som gir forutsigbarhet og reduserer usikkerheten for næringslivet.

Bilde fra møtet med utenriksminister og næringsminister

Utenriksministeren og næringsministeren inviterte 23. januar næringslivet og partene i arbeidslivet til informasjonsmøte om regjeringens forberedelser til Storbritannias uttreden av EU og EØS 29. mars i år.

Hard brexit

Blir det det man omtaler som en hard brexit, går Storbritannia ut av EU uten en avtale. Da blir Storbritannia et ordinært 3. land med de til dels omfattende handelshindringene og begrensningene det medfører. Oppstår denne situasjonen, har regjeringen forberedt et omfattende sett med midlertidige avtaler med Storbritannia. Disse forlenger eksisterende ordninger for handel og økonomisk samarbeid med varer for å unngå å falle tilbake på WTO-reglene.

Skjer dette er risikoen for kaotiske tilstander ved grensepasseringer stor. Det samme gjelder for hvilke regler som skal gjelde for garantier, forsikringer, standard og så videre. Både Norge og Storbritannia vil i denne situasjonen tilstrebe å videreføre eksisterende regler for mattrygghet og veterinærbestemmelser på ubestemt tid. Regjeringen arbeider på spreng med å få til likelydende avtaler på tjenesteområdet, men sier dette er mer krevende.

Hastelovgivning ved hard brexit

Hvis det blir en hard brexit så vil regjeringen introdusere hastelovgivning og hasteforskrifter for de midlertidige avtalene med Storbritannia. Disse vil ikke følge reglene for ordinær behandling. Regjeringen er åpen om dette og sier at Stortinget er informert på forhånd. Dette skyldes de ekstraordinære omstendighetene som vil oppstå hvis det blir en hard brexit, og regjeringen har fått forsikringer om at britiske myndigheter vil gjøre det samme.

- Regjeringen var tydelig på at næringslivet og bedriftene som driver eksport eller import til/fra Storbritannia selv må forberede seg på hva de må og skal gjøre hvis det blir en hard brexit, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. – For NHO Mat og Drikke er det spesielt viktig at regjeringen i samarbeid med næringslivet gjør alle mulige forberedelser for å dempe sjokkbølgene fra en eventuell hard brexit fortsetter han.

Næringslivet må forberede seg på hard brexit

Regjeringen legger fortløpende ut informasjon på regjeringen.no om forberedelser til brexit. Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter og sette seg inn i dette og gjøre sine forberedelser. Regjeringen anbefaler videre berørte bedrifter og forhøre seg med rette myndigheter, for eksempel Mattilsynet, Tolletaten, Skatteetaten, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og de ansvarlige departementene ved spørsmål.

Her har vi samlet noen lenker til nettsider med nyttig informasjon:

Regjeringens informasjonsside for næringsdrivende 
Regjeringens informasjonsside om brexit for deg 
Landingsside om Norge og brexit 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: