NHO Mat og Drikke

Innhold

Lov om god handelsskikk lagt frem

Nyhet, Handel

Publisert

Handler mat i butikken

Forslag til lov om god handelsskikk ble lagt frem for Stortinget 6. desember 2019. Foto: Betzy Hänninen

NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til lov om god handelsskikk for Stortinget. Lovforslaget bygger på anbefalingene fra det såkalte Hjelmeng-utvalget, som i 2013 utarbeidet utredningen God handelsskikk i dagligvarekjeden (NOU 2013:6).

Regjeringen sier at lovforslaget skal legge til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder for å bidra til mer samfunnsøkonomisk effektive løsninger. Overskuddet kan deretter videreføres til forbrukerne gjennom konkurranse mellom dagligvarekjedene. Regjeringen mener at både næringsdrivende og forbrukere kunne ha fordeler av at loven innføres.

NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen:

- Mat- og drikkeprodusentene har lenge bedt om at det innføres en lov om god handelsskikk, og det er gledelig at regjeringen nå følger dette opp, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk.

- NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Lov om god handelsskikk vil være et viktig bidrag til dette. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, understreker Brubakk.

Regjeringen foreslår også at det skal etableres et nytt, uavhengig dagligvaretilsyn som skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet.

Stortinget skal behandle forslaget til lov om god handelsskikk i løpet av vårsesjonen 2020, og det forventes at loven vil kunne tre i kraft fra 2021.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: