Konkurranse og etableringshindere i dagligvaresektoren

Nyhet, Handelspolitikk

Publisert

En ung mann som handler i en butikk. Han holder en basilikum i hånden.

Illustrasjonsfoto. Foto: Betzy Hänninen

Konkurransesituasjonen og etableringshindre i dagligvaresektoren ble drøftet på en konferanse i regi av Nærings- og fiskeridepartementet mandag 9. april.

Bakteppet for konferansen er en rapport fra Oslo Economics som både utreder og foreslår tiltak for å motvirke etableringshindre i norsk dagligvaresektor. Rapporten peker på høy konsentrasjon i både leverandørleddet og dagligvareleddet, men uten en nærmere drøftelse og analyse av selve maktbalansen verdikjeden for mat og drikke i Norge.

Les mer og last ned hele rapporten fra Oslo Economics nettsider

NHO Mat og Drikke mener at hovedproblemstillingen med svekket konkurranse og høye etableringshindre i dagligvaremarkedet i Norge er at dagligvarekjedenes makt og styrke øker på bekostning av leverandørene, mangfoldet i butikkhyllene og forbrukerne. Det svekker konkurransen og bidrar til et dårligere tilbud til forbrukerne.

Dette skyldes at det norske dagligvaremarkedet er preget av tre markante særtrekk:

  • Høy konsentrasjon i dagligvareleddet
  • De tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet
  • Fraværet av uavhengige grossister

- For å bøte på dette bør regjeringen legge frem en egen proposisjon for Stortinget snarest mulig med forslag om en lov om god handelsskikk med et eget handelstilsyn som kan regulere adferd og tvisteløsning i dagligvaresektoren, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. En slik proposisjon bør videre inneholde andre konkrete tiltak for å styrke konkurransen og redusere etableringshindre i hele verdikjeden for mat og drikke.

På politisk dagsorden i ti år

Saken har stått på den politiske dagsorden i ti år uten at noe har blitt gjort. Stortinget har bedt regjeringen foreslå virkemidler som vil bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaresektoren. En mer åpen konkurranse på dagligvareleddet vil stimulere nyetableringer i hele dagligvaresektoren. Nå er det en tverrpolitisk enighet som gir en historisk mulighet for å få dette til.

Oslo Economics knytter den påstått høye leverandørkonsentrasjonen i Norge til det norske importvernet. NHO Mat og Drikke mener dette er et uriktig premiss som ikke begrunnes i rapporten. Problemstillingen om konsentrasjon i dagligvareleddet drøftes i hele EU, og virkemidler mot dette finnes allerede i 22 av 28 EU-land. Ingen av disse har et importvern som det norske, og det interne markedet i EU er betydelig større en det norske markedet. Likevel opplever disse landene en høy maktkonsentrasjon i dagligvareleddet.

NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse kan leses her

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: