Innhold

Høring på Stortinget: NHO Mat og Drikke ønsker lov om god handelsskikk

Nyhet, Konkurransepolitikk

Publisert

- Det bør snarest legges frem en proposisjon for Stortinget med forslag om en lov om god handelsskikk med et uavhengig handelstilsyn som kan regulere adferd og tvisteløsning i dagligvaresektoren, sa Petter Haas Brubakk i åpen høring om balansert makt i verdikjeden for mat 19. april.

Næringskomiteen på Stortinget hadde 19. april høring om Arbeiderpartiets forslag om innføring av Lov om god handelsskikk og prisregulering av matkjedens innkjøpspriser.

NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være velfungerende konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Samtidig er det norske dagligvaremarkedet preget av tre markante særtrekk: Høy konsentrasjon i dagligvareleddet, de tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet og fraværet av uavhengige grossister. Hovedproblemstillingen med svekket konkurranse i dagligvaremarkedet er således dagligvarekjedens sterke kobling mellom grossist-, distribusjons- og detaljistleddene som sammen med kjedenes vertikale integrasjon bakover i produksjonsleddet, innkjøpsmakt og lojalitetsprogrammer gir dem en dominerende strategisk posisjon i verdikjeden for mat og drikke.

Det bør snarest legges frem en proposisjon for Stortinget med forslag om en lov om god handelsskikk med et uavhengig handelstilsyn som kan regulere adferd og tvisteløsning i dagligvaresektoren.
Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

Denne proposisjonen bør i tillegg inneholde andre konkrete tiltak for å styrke konkurransen som for eksempel at matkjedene må tilby grossist- og distribusjonstjenester til alle aktører på ikke diskriminerende vilkår fortsetter Brubakk.

En lov om god handelsskikk med et uavhengig handelstilsyn vil gi normer for samhandlingen og stimulerer til økt konkurranse i verdikjeden for mat og drikke. Dette vil bidra til økt transparens i prissettingen i dagligvareleddet, informasjonssymmetri hos aktørene i verdikjeden og konfidensialitetsregler/-klausuler som beskytter leverandørenes varemerker. En slik lov vil videre bidra til at nye leverandører og dagligvarekjeder/-konsepter, med nye og eller andre produkter, trer inn i markedet. I sum bidrar dette også til et bedre tilbud til forbrukerne.

Når det gjelder forslaget om prisregulering og et eventuelt forbud mot at «dominerende leverandører kan bedrive prisdiskriminering», vil dette være et drastisk inngrep i markedet. Et slikt tiltak vil etter overveiende sannsynlighet ha negativ virkning på både konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet som allerede har svekket konkurranse som følge av de tre dagligvarekjedenes dominerende posisjon. Forslaget reiser uansett en rekke krevende prinsipielle så vel som praktiske problemstillinger. Dersom Stortinget ønsker en vurdering av dette, mener NHO Mat og Drikke at det i så fall bør skje som en del av et mer omfattende arbeid med å vurdere andre tiltak for å styrke konkurransen, redusere etableringshindre m.v. i verdikjeden. For NHO Mat og Drikke er det uansett avgjørende at Stortinget raskt får et grunnlag for å drøfte relevante, realistiske og målrettede tiltak.

NHO Mat og Drikkes høringsnotat kan leses her

Arbeiderpartiets forslag kan leses her (.pdf)

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: