NHO Mat og Drikke

Innhold

Høring om innføring av Lov om god handelsskikk

Nyhet, Handel

Publisert

Handler mat i butikken

(Illustrasjonsfoto). Foto: Betzy Hänninen

NHO Mat og Drikke støtter innføringen av lov om god handelsskikk, og ønsker at dette skal skje så raskt som mulig. Det fremgår av høringsuttalelsen NHO Mat og Drikke sendte Nærings- og fiskeridepartementet 14. juni 2019.

NHO Mat og Drikke mener at maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet er knyttet til dagligvarekjedenes dominerende strategiske posisjon i verdikjeden for mat og drikke. Denne posisjonen oppnår dagligvarekjedene gjennom sterke koblinger mellom grossist-, distribusjons- og detaljistleddene, i kombinasjon med kjedenes vertikale integrasjon bakover i produksjonsleddet, innkjøpsmakt og lojalitetsprogrammer for forbrukerne.

Den nye loven vil bidra til å balansere den ujevne forhandlingsmakten, og dermed til forutberegnelighet og redelighet i relasjonene mellom produsentene og dagligvarekjedene i verdikjeden for mat og drikke i Norge. Dette vil være viktige bidrag til transparens som dermed legger til rette for virksom konkurranse. Loven skal innføres sammen med et handelstilsyn som får rollen med å sørge for at loven blir overholdt.

- NHO Mat og Drikke er i hovedtrekk enig i regjeringens forslag til lov, men vi har også en rekke forslag til forbedringer sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk. - Det er særlig viktig at handelstilsynet blir et uavhengig organ som også har den tyngden som trengs for å løse krevende saker som oppstår mellom produsenter og matkjeder, fortsetter han. Loven må også inneholde klare bestemmelser som beskytter produsentens innovasjoner og forretningshemmeligheter. 

Det er av stor betydning at loven bygger på at forbrukervelferd oppnås gjennom virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. At aktørene har eierskap til sine investeringer i produksjon, produktutvikling, innovasjon med videre, bidrar til økt konkurranse, kvalitet og et bredere utvalg. Det kommer også forbrukerne til gode. Det er viktig å legge til grunn at forbrukervelferd er en indirekte konsekvens av loven, som ikke kan tas med som en hard skranke i utøvelse av handelstilsynets virksomhet og reguleringsutøvelse. Når den overordnede hensikten med loven er å regulere maktforholdene i verdikjeden for å unngå og forhindre visse typer praksis og urimelige avtalevilkår mellom partene, så oppstår det en utfordring ved den direkte koblingen mellom lovens reguleringsbestemmelser og formålet med økt forbrukervelferd. Forbrukervelferd som et direkte formål og hard skranke vil etter vårt syn føre til at handelstilsynet blir lammet i mange saker, blant annet fordi det kan problematiseres hvilken virkning et eventuelt inngrep vil ha for forbrukerne.

Les NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet her

Her finner du alle høringsuttalelsen i saken 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: