- Treffsikre analyser

Publisert

hyller med matvarer i en butikk

Illustrasjonsfoto. Foto: Mehrad Vosoughi fra Pexels.

I innstilingen om dagligvaremeldingen forsterker Stortingets næringskomité regjeringens vurdering av at det er krevende konkurranseforhold i den norske dagligvareverdikjeden, og at konsentrasjonen av markedsmakt i dagligvareleddet er særlig tydelig.

Komiteen peker blant annet på at en sentral problemstilling er at «mye makt er samlet på hendene til de tre kjedene, og at denne makten er økende».

- Dagligvaremeldingen gir treffsikre analyser av dagligvaremarkedet. Dette mener vi gir grunnlag for økt konkurranse. Store og små mat- og drikkeprodusenter er opptatt av det er et størst mulig mangfold av kunder i det norske dagligvaremarkedet. NHO Mat og Drikke har lenge understreket at konsentrasjonen på detaljistleddet i Norge er den høyeste i Norden, og har pekt på at denne utfordringen må adresses, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

- En enstemmig næringskomité har en situasjonsforståelse som vi kjenner oss godt igjen i. Regjeringen får i meldingen også klare oppdrag om hva det må arbeides videre med. Det er vi godt fornøyd med, understreker Brubakk.

Næringskomiteen formulerer blant annet klare forventninger til Konkurransetilsynet med krav til veiledning, tettere tilsyn med integrasjon og vertikale bindinger som skader konkurransen og oppmerksomhet om konsentrasjon av kjedemakt. En samlet komité understreker også at dagligvaregrupperingenes egne merker ikke må få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer. Opposisjonspartiene har også flertall for å be regjeringen vurdere hvordan man kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlingene mellom leverandører og kjeder i større grad følger varen.

Regjeringen har selv lagt stor vekt på at denne meldingen skulle svare på den uro mange bedrifter i ulike bransjer har gitt uttrykk for om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

- Stortinget gir nå regjeringen en klar tilbakemelding om at denne uroen er berettiget, og at det er behov for å gjøre noe. NHO Mat og Drikke forventer at disse vedtakene nå følges opp raskt og i tråd med intensjonene bak disse, sier Brubakk.

Brubakk legger til at NHO Mat og Drikke også er svært godt fornøyd med at en enstemmig næringskomité ber regjeringen legge frem en melding om grensehandel og tiltak for å redusere grensehandelen, og at det også er flertall for at et grensehandelsbarometer må være på plass innen før sommeren 2021.

- Grensehandelen er under normale tider en utfordring for hele verdikjeden for mat og drikke i Norge, og at Stortinget nå forventer mer kunnskap og konkrete tiltak fra regjeringen, har vår helhjertede støtte, sier Brubakk.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: