NHO Mat og Drikke

Innhold

Lov om god handelsskikk til behandling i Stortingets næringskomité

Nyhet, Handel

Publisert

13. januar 2020 var NHO Mat og Drikke på høring i Næringskomiteen angående Lov om god handelsskikk.

Næringskomiteen på Stortinget avholdt høring om Lov om god handelskikk mandag 13. januar. Lovutkastet er i grove trekk i tråd med NHO Mat og Drikkes anbefalinger i høringsuttalelsen til loven som ble sendt i juni 2019.

Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse til loven som ble sendt i juni 2019 

Det er viktig at Dagligvaretilsynet etableres innen 1. januar 2021 og er operativt fra første stund.

- Regjeringen har fremmet et godt og gjennomarbeidet lovutkastet som vil bidra til forutberegnelighet og redelighet mellom partene i verdikjeden for mat og drikke, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Det er av stor betyning at loven vil bidra til mer transparens i dagligvaremarkedet, som legger til rette for mer virksom konkurranse og et bedre tilbud til forbrukerne. – Dagligvaresektoren er et stort og dynamisk marked, og det er ytterst viktig at Dagligvaretilsynet blir tilført ressurser til å rekruttere en sterk leder og ansatte med riktige kvalifikasjoner for oppgaven, avslutter han.

En viktig forutsetning for at Dagligvaretilsynet skal lykkes med håndheving og etterlevelse, er at tilsynet kan drive med utadrettet dialogbasert påvirknings- og veiledningsarbeid. NHO Mat og Drikke mener videre at Dagligvaretilsynet må publisere årsrapporter som viser og måler tilsynets arbeid med å bistå aktørene i dagligvaremarkedet med nettopp etterlevelse. God handelsskikk vil være en viktig del av tilsynets arbeid.

NHO Mat og Drikkes påpeker at en viktig årsak til at det britiske handelstilsynet (Grocery Code Adjudicator) har lykkes i sitt arbeid, nettopp skyldes transparensen og legitimiteten som har oppstått og fremleggelse i de årlige rapportene og bruken av dem gjennom året.

Fremleggelsen av de årlige tilsynsrapportene i Storbritannia har stor betydning for aktørene i dagligvaremarkedet. Bedriftene benytter rapportene til å vise frem at de opptrer i samsvar med loven, og dermed driver etter prinsippene om god handelsskikk. En liknende arbeidsform i Dagligvaretilsynet vil bidra til tilsvarende transparens og legitimitet for den norske lovgivningen og tilsynets arbeid.

Her finner du notatet som ble sendt til Næringskomiteen 6. januar i forkant av høringen

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: