NHO Mat og Drikke

Innhold

Ekspertutvalg anbefaler ikke prisregulering i dagligvaresektoren

Nyhet, Handel

Publisert

handlekurv, handlevogn

Ny rapport kom 17. januar 2020. Foto: Oleg Magni from Pexels

Næringsministerens ekspertutvalg som har vurdert mulige forbud eller restriksjoner mot ulikheter i innkjøpspriser - såkalt prisdiskriminering i dagligvaresektoren - la frem sin rapport fredag 17. januar. Utvalgets hovedkonklusjon er at et forbud mot ulikheter i innkjøpspriser i dagligvaresektoren vil føre til høyere priser.

- Rapporten er først og fremst et faglig innspill til Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med stortingsmeldingen om dagligvaresektoren, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. - Vi vil studere rapporten nøye, og ser frem til at regjeringen etter hvert legger frem stortingsmeldingen, der utfordringene i dagligvaresektoren drøftes under ett, fortsetter han.

Ekspertutvalget sier i rapporten at det «i den norske debatten ikke er fremlagt en tilstrekkelig overbevisende faglig basert dokumentasjon på at det er særskilte strukturelle forhold som tilsier at det bør innføres et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvaresektoren. Det er derfor vår klare anbefaling at det ikke innføres et forbud mot prisdiskriminering i sektoren.»

I forlengelsen av dette påpeker ekspertgruppen at argumentene for en sektorspesifikk regulering i dagligvaresektoren neppe vil være heldig, og at utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen. Ekspertutvalget sier videre at de ikke nødvendigvis «friskmelder» dagligvaremarkedet, men understreker samtidig at det i flere sektorer i norsk økonomi kan oppstå utfordringer knyttet til konkurransen uten at det er behov for at myndighetene griper inn med sektorspesifikke særreguleringer.

- Utover det selvsagte i at konkurranselovgivningen skal etterleves i dagligvaresektoren, må virkemidlene for å stimulere konkurransen og fjerne etableringshindre baseres på grundige faglige og helhetlige vurderinger, slik at eventuelle tiltak er basert på en objektiv og riktig diagnose, avslutter Brubakk

Viktig med kunnskap og utredning

NHO Mat og Drikke mener det er viktig å utrede tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og at det bør vurderes å innføre tiltak dersom dette vil ha en positiv virkning på konkurransesituasjonen. En stortingsmelding vil kunne bidra til økt innsikt og kunnskap om sektoren. NHO Mat og Drikke har merket seg at departementet har igangsatt flere prosesser for å bidra til dette, og vil spesielt fremheve følgende områder som vi mener er viktige i et slikt arbeid:

  • Utrede konkurranse- og etableringshindre knyttet til dagligvarekjedenes kontroll over grossist- og distribusjonstjenester i sektoren.
  • Utrede etableringshindre for netthandel med mat.
  • Like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og dagligvarekjedenes egne merkevarer.

NHO Mat og Drikke mener resultatene fra disse prosessene som er igangsatt må vurderes i en helhet, slik at eventuelle forslag om tiltak for å stimulere økt konkurranse og reduserte etableringshindre er basert på kunnskap knyttet til de reelle markedsforhold og utfordringene i sektoren.

Ekspertutvalget har bestått av: 

Tommy S. Gabrielsen (Universitetet i Bergen)
Espen R. Moen (Handelshøyskolen BI)
Tore Nilssen (Universitetet i Oslo)

Rapporten finner du her

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: