NHO Mat og Drikke

Innhold

- Økt kundemangfold gir bedre konkurranseforhold

Nyhet, Handel, Tilsyn og regelverk

Publisert

Handler mat i butikken

Foto: Betzy Hänninen

Med mål om lavere priser og større utvalg i dagligvarehandelen har regjeringen lagt frem en ny stortingsmelding om konkurranseforholdene i dagligvarehandelen. – Vi ønsker velkommen gode tiltak som styrker konkurransen i sektoren, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

- Vi har sett frem til at meldingen skulle komme. Meldingen omhandler viktige spørsmål om situasjonen i dagligvarehandelen og det vil bli interessante debatter i prosessen frem til Stortinget behandler meldingen, sier han.

Regjeringens mål med arbeidet er større utvalg og lavere priser på dagligvarer. -Dagligvaremarkedet har stor betydning for de fleste av oss. Derfor er det viktig at det fungerer godt, sa næringsminister Iselin Nybø, (V, ) i forbindelse med fremleggelsen.

- NHO Mat og Drikke har vært positive til meldingen fordi den vil kunne bidra til å øke innsikt og kunnskap om sektoren. Det vil kunne gi et godt grunnlag for å vurdere ytterligere tiltak som kan bidra til å styrke konkurransen og redusere etableringshindre i dagligvaremarkedet. Det er avgjørende at eventuelle tiltak er godt basert på solid kunnskap om de reelle markedsforholdene og utfordringene i sektoren. Vi ser nå frem til å sette oss grundig inn i meldingen sammen med våre medlemsbedrifter, sier Brubakk.

I innspillsrunden forut for stortingsmeldingen fremhevet NHO Mat og Drikke følgende tre områder som særlig viktige i arbeidet:

  1. Utrede konkurranse- og etableringshindre knyttet til grossist- og distribusjonstjenester.
  2. Utrede etableringshindre for netthandel med mat.
  3. Like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og dagligvarekjedenes egne merkevarer.  

- Vi registrerer at alle disse områdene er behandlet i meldingen. Det er et godt signal, sier Brubakk. 

NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. - Sett fra mat- og drikkeprodusentenes side er det ønskelig med et størst mulig mangfold av kunder. Derfor er det dagens konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet med høy konsentrasjon i dagligvareleddet og stor grad av vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet for de tre dagligvarekjedene, bekymringsfullt. Når det samtidig ikke finnes uavhengige grossister, styrker dette ubalansen mellom leverandørene og kjedene ytterligere, sier Brubakk. 

Han understreker også betydningen av lov om god handelsskikk og den kommende etableringen av et Dagligvaretilsyn. – Sammen med stortingsmeldingen og prosessen med den, vil tilsynet og loven danne et godt grunnlag for å sikre økt konkurranse i det viktige dagligvaremarkedet. Det er viktig for alle ledd i verdikjeden for mat- og drikkeproduksjon, helt fra bonden til bordet, avslutter Brubakk.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: