Bedriftene ønsker å bidra til god folkehelse

Portrett av Anna Maria Karlsen

Fagsjef matpolitikk i NHO Mat og Drikke, Anna Maria Karlsen. Foto: Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

2023 blir et særlig viktig år for kosthold og folkehelse i Norge. Det er ventet at Regjeringen lanserer ny folkehelsemesding i mars, og i løpet av høsten vil trolig nye norske kostråd være klare. Hvordan norske mat- og drikkeprodusenter kan bidra til bedret folkehelse gjennom et sunt og bærekraftig kosthold er noe av det som opptar fagsjef for matpolitikk i NHO Mat og Drikke, Anna Maria Karlsen.

Matpolitikk favner svært mye og Anna har ansvar for alt fra å koordinere arbeidet i Intensjonsavtalen, (som du kan lese mer om lenger ned i dette intervjuet), til å følge med på forskning, regelverk for merking og annen matinformasjon, i tillegg til å gi innspill til diverse høringsinstanser.

NNR2022

Når vi møter Anna for dette intervjuet, har hun en stor bunke med dokumenter under armen. – Her har jeg alle kapitlene i NNR2022 som er lagt ut på høring så langt, forklarer hun. NNR er forkortelsen for Nordic Nutrition Recommendations. Disse består av vitenskapelige kunnskapsoppdateringer innen ernæring, og vil gi anbefalinger om hva vi bør spise for best mulig helse. Dette er et arbeid som gjøres i fellesskap mellom Norden og Baltikum. Norske helsemyndigheter vil ta utgangspunkt i disse anbefalingene når de skal utforme de nye norske kostrådene fra høsten 2023. – De fremtidige kostrådene vil ha stor betydning for norske mat- og drikkeprodusenter, så her må vi kjenne vår besøkelsestid og komme med innspill på vegne av medlemsbedriftene.

En ny, og i all hovedsak politisk, dimensjon i kostholdsarbeidet er at bærekraftsvurderinger også skal legges til grunn for anbefalingene. Anna sier at det blir komplekst når det blir flere ulike dimensjoner å ta hensyn til. Bærekraft i seg selv har mange fasetter, og må også vurderes opp mot ulik nasjonal og global kontekst. Den største utfordringen er ifølge henne når man kommer i situasjoner hvor man må gjøre avveininger mellom ernæringsgevinster og klimahensyn.

Anna understreker at det er viktig at alle mat- og drikkeprodusenter kjenner til at prosessen for nye ernæringsanbefalinger og kostråd pågår nå – NHO Mat og Drikkes ansvar er å gi innspill for på den måten å forsøke og påvirke til at kunnskapsgrunnlaget for de nye rådene blir best mulig, og at balansen mellom politiske ønsker og ernæringsmessig sunt kosthold blir riktig, sier hun.

Folkehelsemeldingen

En annen sentral sak våren 2023 er den nye folkehelsemeldingen som er sagt å skulle komme før påske. - Denne er jeg veldig spent på fordi den vil vise hvilke politiske virkemidler regjeringen vil prioritere for å forbedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller. Da spiller mat og drikke en viktig rolle, sier Anna. - Det er ventet at meldingen vil ta for seg alt fra bruk av avgifter, skolemat, mat- og helsefaget i skolen, kosthold i offentlig omsorg til markedsføring av mat og drikke til barn og unge, forklarer hun.

Merking av mat- og drikkeprodukter

Selv om arbeidet med å gi innspill til de ulike høringene i NNR2022 tar mye av Annas tid om dagen, så er det også andre saker hun følger opp. For eksempel så må alle produsenter av mat og drikke, uavhengig av størrelse, forholde seg til myndighetenes krav til forbrukerinformasjon og merking av mat og drikke. Matinformasjonsforskriften er et felles europeisk regelverk som nå er under revisjon. Det pågår også flere prosesser for mulige nye merkeordninger i EU.

– For å sikre at krav og kriterier for ulik merking blir hensiktsmessig utformet også for produsentene, gir NHO Mat og Drikke viktige innspill til myndigheter både i Norge og EU på vegne av medlemsbedriftene, sier Anna. I dialog med en rekke medlemsbedrifter tok NHO Mat og Drikke i 2022 initiativ til å gi innspill til myndighetene om hvordan en mulig fremtidig bærekraftsmerking av mat- og drikkeprodukter bør være. - Her ønsket vi å være i forkant av myndighetenes arbeid, slik at vi i størst mulig grad sikrer at det å ta i bruk en merkeordning ikke gir en for stor administrativ byrde for bedriftene, sier Anna.

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

- Å tilby sunnere mat og drikke for et kosthold i tråd myndighetenes kostholdsråd er et samfunnsansvar som vi opplever at medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke tar på alvor. En viktig brikke i dette samfunnsansvaret er Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold 2022-2025. Her samarbeider helsemyndighetene med mat- og drikkeprodusentene, dagligvarehandelen og serveringsbransjen om å bidra til å redusere befolkningens inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, samt å øke inntaket av frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. Jeg oppfordrer alle medlemmer som  ikke er med i Intensjonsavtalen til å bli med – det er bare å kontakte meg direkte, så kan vi ta en prat om hva det innebærer og hvordan man setter opp en tilslutningsavtale, sier Anna.

Les mer om Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold her

- Jeg oppfordrer alle medlemmer til å bruke medlemskapet sitt og ha aktiv dialog med oss. Ha en lav terskel for å sende oss innspill til høringer vi arbeider med, eller andre innspill til matpolitiske saker.

NHO Mat og Drikkes oversikt over aktuelle høringer finner du her

Vi vet at det kan være tidkrevende for bedriftene å sette seg inn i de ulike sakene og sende høringssvar, men ved å gi oss noen stikkord enten på e-post eller over telefon så kan vi legge dette inn i NHO Mat og Drikkes uttalelser. Jo flere innspill vi får, jo større bredde innenfor bransje og bedriftsstørrelse kan vi dekke, avslutter Anna.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Anna finner du e-post og telefon nederst i denne saken eller i ansattoversikten på nhomd.no.

Her finner du flere intervjuer med ansatte i NHO Mat og Drikke - Din støttespiller i hverdagen!

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: