Samarbeidsavtale skal halvere matsvinnet innen 2030

Publisert

Gruppebilde av alle som er nevnt i billedteksten

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet i dag avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet. Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO, NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen (Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service). Foto: NHO Mat og Drikke.

Regjeringen og den norske matbransjen er enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Fredag 23. juni signerte fem departementer og 16 organisasjoner fra matbransjen en historisk samarbeidsavtale.

Gjennom avtalen skal partene samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden, gi økt kunnskap om omfang og årsaker til matsvinn, bidra til erfaringsutveksling mellom aktørene. Samarbeid på tvers av matkjeden skal forhindre at tiltak i et ledd i kjeden forskyver svinnet til et annet ledd.

- Å få slutt på at vi kaster mat krever en systemisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer via foredling og distribusjon og helt frem til forbrukene. Derfor er det veldig bra at myndighetene og en samlet matbransje nå er enige om felles innsats og ambisiøse reduksjonsmål for matsvinn, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Partene skal også til å legge til rette for forbrukeratferd som bidrar til redusert matsvinn i husholdningene. Enkeltbedrifter i hele verdikjeden kan slutte seg til avtalen gjennom en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet. Resultater skal rapporteres i 2020, 2025 og 2030. Redistribusjon av overskuddsmat fra matbransjen til vanskeligstilte vil også være en viktig del av løsningen og er ett av hovedpunktene i avtalen. I løpet av 2017 vil 4-5 nye matsentraler som distribuerer overskuddsmat være etablert i Norge.

Ifølge FN kastes om lag en tredjedel av all mat som produseres i verden. I Norge kaster vi over 355 tusen tonn mat hvert år. Verdien av denne maten anslås til mer enn 20 milliarder kroner.

- Å sløse med matressurser er verken etisk forsvarlig eller miljømessig og økonomisk bærekraftig. Ved å få slutt på kasting av mat reduserer vi klimagassutslippene og presset på miljøet, og bidrar til en bedre forvaltning av ressursene og til global matsikkerhet, sier Brubakk

Avtalen føyer seg inn i en norsk tradisjon for at store samfunnsoppgaver kan løses gjennom frivillig samarbeid mellom myndigheter og næringsliv:

- Myndighetene viser aktørene i næringslivet tillit ved å velge samarbeid fremfor lovgivning og reguleringer. Matbransjen  og bedriftene viser tillit ved å selv forplikte seg til å nå ambisiøse mål fremfor å avvente myndighetenes initiativer og tiltak. Tilliten og samarbeidet mellom næring og myndigheter gir oss et bedre utgangspunkt for å redusere matsvinnet, enn mange andre land, sier NHO Mat og Drikke-sjefen som også er styreleder for Matvett AS. 

Snur utfordring til grønne muligheter

Mat- og drikkenæringen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett AS, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn i mer enn seks år. Dette arbeidet har resultert i økt fokus på problemet og en 12 prosent reduksjon i svinnet fra 2010 til 2015. Brubakk mener ønsket om å få bukt med problemet har utløst innovasjon og økt verdiskaping i matbransjen:

- Gjennom å ta i bruk ny teknologi og utnytte mer av råvarene til nye produkter er både nye bedrifter etablert, og eksisterende bedrifter har utvidet sin virksomhet. Arbeidet for nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2030 vil kunne utløse enda flere muligheter for entreprenørskap, nye bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig vil vi være på god vei til å løse en av våre største samfunnsutfordringer. Det er grønn konkurransekraft i praksis.

Les også: 
En norsk oppfinnelse kan redusere matsvinn over hele verden

Da regjeringen og matbransjen signerte en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn i mai 2015, ble det satt ned to arbeidsgrupper sammensatt av representanter fra alle partene i avtalen. Den ene arbeidsgruppen, som har vært ledet av Matvett AS, har utarbeidet en anbefaling for konkrete svinnreduserende tiltak for hele verdikjeden for mat. Disse anbefalingene blir veiledende for arbeidet med å nå målet i samarbeidsavtalen om en halvering av matsvinnet innen 2030.

16 organisasjoner, fem departementer

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO, NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen, Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: