NHO Mat og Drikke

Innhold

Matsvinnet fortsetter å gå ned og klimafotavtrykket reduseres tilsvarende

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Nærbilde av gulrøtter

Foto: Irina Blok on Unsplash

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015-2017. For første gang reduseres klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent.

Den siste kartleggingsrapporten, som er utarbeidet av Østfoldforskning på vegne av Matvett, viser at det ble kastet minimum 385 000 tonn spiselig mat i Norge i 2017. Dette tilsvarer ca. 73 kg per innbygger per år. Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (58 %), etterfulgt av matindustrien (24 %), dagligvarehandelen (13 %), hotell og kantiner (estimert til 3 %) og grossistleddet (2 %). For første gang er svinndata fra mel- og mølleprodusenter samt bryggerinæringen inkludert (matindustri), i tillegg til matsvinn fra hotell og kantine.

Primærnæring grønn sektor, sjømatindustri, restaurant og offentlig sektor er foreløpig ikke inkludert i kartleggingsresultatene.

- Det er positivt å se at matsvinnet fortsetter å gå ned samtidig som klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen også er redusert med henholdsvis 10 og 8 prosent, sier forsker Aina Stensgård i Østfoldforskning. Dette er første gang vi ser og skyldes at matsvinnet nå også er på vei ned for relativt klimaintensive og dyre produkter som kjøtt og meieri, fortsetter hun.

Matsvinnet i matbransjen fortsetter å gå ned

Fra 2015 til 2017 er matsvinnet i matbransjen redusert med 22 000 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,8 kg/innbygger eller 13 prosent. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015.

- Det er gledelig å se at matsvinnet i matbransjen reduseres. Når rapporten nå også utvides med tall fra mel- og mølleprodusenter og bryggerinæringen, får vi etterhvert et mer helhetlig bilde. Tallene viser at samarbeidet mellom norske myndigheter og et samlet næringsliv om å redusere matsvinn virker, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Les mer om resultatene fra kartleggingen her

- Antall matindustribedrifter som leverer matsvinndata og rapporterer på tiltak for 2017 har mer enn doblet seg fra foregående år, og dette viser at rammeverket som "Bransjeavtalen om redusert matsvinn" representerer, bidrar til å få bedre oversikt over maten som kastes og hvilke tiltak som gjennomføres, sier Anne-Grete Haugen i Matvett. Fra 2020 skal det sammenstilles statistikk på matsvinn fra hele verdikjeden i Norge, legger hun til.

Ny matsvinnkalkulator beregner verdi og CO2-utslipp på bedriftenes matsvinn

Matvett, LCA.no og Østfoldforskning har utviklet en matsvinnkalkulator, der bedriftene kan beregne mengde, økonomisk verdi og CO2-utslipp på matsvinnet sitt, regne ut effekten av å redusere matsvinnet og sammenligne seg med andre lignende bedrifter. Dette er et viktig verktøy for å motivere matbransjen til å sette seg mål og synliggjøre hva det betyr å nå dem.

Ny innsikt viser at færre forbrukere kaster mat på grunn av utgått dato

Spørreundersøkelser av forbrukeratferd, viser at det i 2017 er betydelig færre som oppgir å ha kastet mat som har passert "best før"-holdbarhetsdatoen, noe som kan tyde på at kampanjer som "Best før, ofte god etter" og "ikke dårlig etter" samt "Se, lukt, smak" har hatt effekt.

Kartleggingen viser også at det er noen matvarer vi fremdeles kaster betydelig mer av enn andre; middagsrester fra oppbevaring og direkte fra matlaging, frukt, grønnsaker og ferske bakervarer. Det er barnefamilier med to jobber, god råd og dårlig tid som kaster mest mat. "Nullkasteren" er godt voksen (60-75), bor i par og uten barn.

Her kan du laste ned hele kartleggingsrapporten

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: