Jord, skog og hav vil danne Bionasjonen Norge

Publisert

Statsråd Jon Georg Dale. Foto.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la tirsdag 29. november frem regjeringens strategi for bioøkonomi ved Borregaard i Sarpsborg.

Helt i tråd med NHO Mat og Drikkes innspill til strategiarbeidet,  trakk statsråd Jon Georg Dale frem samarbeid på tvers av sektorene jord, skog og hav som nøkkelen til å realisere potensialet for en biobasert næring i Norge, da regjeringen la frem sin strategi for bioøkonomi tirsdag .

- Skal vi løse klimautfordringene og møte fremtidens økte etterspørsel etter energi, drivstoff, ulike materialer, mat og fôr, krever det mer samarbeid på tvers av dagens etablerte verdikjeder for jord, skog og hav. Dette har vi også lagt vekt på i vårt innspill til Regjeringens arbeid med strategien, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Bioøkonomien i Norge sysselsetter i dag 140 000 og har en produksjonsverdi på over 300 mrd. kroner (eks. ringvirkninger). Potensialet er betydelig større.

- Nasjonal industrivekst basert på norske biologiske råvarer og prosessindustri, teknologi og kompetanse vil kunne posisjonere Norge som en global aktør innen den framvoksende bioøkonomien, og gjøre dette til en av de viktigste sektorene for framtidens næringsliv og industriutvikling i Norge, sier Brubakk.

Det vil være behov for et bredt spekter av virkemidler for å stimulere til rask etablering av ny næringsvirksomhet, innovasjon og forskning for et fremtidsrettet biobasert næringsliv i Norge.

- Regjeringens strategi er foreløpig lite konkret på tiltakssiden. I det videre arbeidet blir det særlig viktig å stimulere til sektorovergripende prosjekter, og finne den riktige balansen mellom tiltak som på den ene siden bidrar til å skape varer og tjenester, og tiltak som bidrar til å øke etterspørselen av denne type varer og tjenester, avslutter Brubakk.

Som den største organisasjonen for mat-, drikke- og bionæringen i Norge ser NHO Mat og Drikke frem samarbeid med regjeringen og øvrige næringssektorer i arbeidet med å nå målene i regjeringens strategi og realisere Bionasjonen Norge.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: