NHO Mat og Drikke

Innhold

Nærmere en bransjeavtale om matsvinn

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

I Norge kaster vi årlig 355.000 tonn mat som kunne vært spist, fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Ifølge Østfoldsforskning tilsvarer det et verditap på om lag 18 milliarder kroner, hvorav tapet i matindustrien og dagligvarehandelen er i størrelsesorden 6 milliarder kroner.

Matbransjen og myndighetene er et skritt nærmere en bransjeavtale om redusert matsvinn når det nå er oppnådd enighet om en felles definisjon på hva matsvinn er.

 

 - Det er gledelig at det er  oppnådd en felles enighet om definisjonen av matsvinn. Det er viktig for å få på plass en endelig bransjeavtale, og det videre arbeidet med å sikre best mulig ressursutnyttelse og å redusere verditap i mat- og drikkenæringen, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Myndighetene og bransjeforeninger fra hele verdikjeden er med dette enige om hva matsvinn er:

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

 

Når mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr, regnes det altså som matsvinn. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke defineres som matsvinn, er det enighet om at bransjen likevel skal søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn.

På vei mot en bransjeavtale om matsvinn
Samarbeid i verdikjeden for mat og med myndighetene er avgjørende for å redusere matsvinnet i Norge. I mai 2015 ble det undertegnet en intensjonsavtale om matsvinn mellom myndigheter og bransjeforeninger fra hele verdikjeden, som skal resultere i en mer forpliktende bransjeavtale i løpet av 2016. Denne skal inneholde en felles definisjon på matsvinn, som nå er på plass, og reduksjonsmål, indikatorer og effektive tiltak for å nå målene som settes.

Det er Klima- og miljødepartementet som leder arbeidet med etablering av avtalen, mens Miljødirektoratet og Matvett har ansvar for å samle partene om en delrapport på henholdsvis statistikkgrunnlag i hele verdikjeden og reduksjonspotensial, samt overordnede tiltak som skal bidra til å nå det reduksjonsmålet som settes i felleskap.

Om Matvett

Matvett er næringslivets satsning på å forebygge og redusere matsvinn i verdikjeden, og eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens Miljøforum og NHO Reiseliv. Østfoldforskning er ansvarlig for kartleggings- og analysearbeidet i Matvett. Arbeidet støttes økonomisk også av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet samt flere andre departementer.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: