Plastforsøpling skaper engasjement

Publisert

Forsøpling i form av plast

Foto: by Dustan Woodhouse on Unsplash.

- Vi har fått mange og gode innspill fra medlemsbedrifter i forbindelse med vårt høringssvar til nytt direktiv for engangsartikler i plast, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke. Det er helt nødvendig å forebygge og redusere forsøpling i naturen med engangsartikler i plast.

Mat- og drikkenæringen i Norge arbeider svært aktivt med å optimalisere og redusere bruken av plast, øke graden av retur og gjenvinning av plast, samt forebygge at plast havner utenfor et sirkulært kretsløp.

Hovedpunktene i NHO Mat og Drikkes høringsinnspill er:

  • Tiltak i Norge må harmonere med tiltakene innenfor EU, også med hensyn på overgangsordninger og tidspunkt for iverksettelse.
  • Tiltakene for å redusere plastforsøpling må ikke stride mot andre viktige målsettinger som mattrygghet, reduksjon av klimautslipp og matsvinn.
  • Kjernen i tiltakene bør være å forebygge marin plastforsøpling. Dette krever en helhetlig tilnærming, blant annet gjennom å øke befolkningens kunnskap, styrke eksisterende returordninger og sterkere håndheving av forurensningsloven.
  • Eksisterende vederlagsordninger bør utvikles og utvides fremfor å innføre nye former for produsentansvar. Et bærende prinsipp for produsentansvar er at aktørene i næringslivet ikke gjøres ansvarlige for oppgaver de ikke selv har muligheten til å påvirke.
  • Å plassere ansvar og kostnader for opprydning av plastsøppel i ett ledd i verdikjeden kan medføre at øvrige ledd i kjeden ikke har tilstrekkelige insentiver til å iverksette tiltak.
  • Tiltakene mot plastforsøpling må derfor være koordinerte og felles for hele verdikjeden som inkluderer produsenter, distributører, grossister, salgsledd, forbrukere og offentlige avfallsselskaper.
  • Definisjonene rundt hvilke produkter som omfattes av direktivet må presiseres. Dette vil bidra til å målrette tiltakene mot de produktene som gjenfinnes som søppel i naturen, og ekskludere produkter som håndteres gjennom etablerte returordninger.

Her kan du lese høringsinnspillet i sin helhet

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: