Informasjon om strømpakken til bedrifter - energikartlegging må skje raskt

Publisert

Tak med solcellepaneler sett fra lufta.

Illustrasjonsfoto. Foto: Pexels | Kindel Media

- Strømstøtteordningen ser ut til å bli gunstig for de bedriftene som er kvalifisert. Bedriftene bør umiddelbart starte opp arbeidet med energikartlegging og forslag til gode energitiltak, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

Hovedtrekkene i regjeringens strømpakke for næringslivet for 2022 er nå klar. Regjeringen har sendt på høring et forslag til forskrift som skal hurtigbehandles.

Det synes å bli en gunstig ordning for de bedriftene som «kvalifiserer seg», men en ting blir svært viktig nå: Skal man få ut penger av denne ordningen, må man umiddelbart starte opp arbeidet med energikartlegging og forslag til gode energitiltak.

Søknadsfrist er foreslått til 9. desmeber 2022

Enova vil administrere ordningen. Total ramme for ordningen (sum strømavhengig tilskudd og støtte til energitiltak) vil i år være på 2,8 milliarder kroner. Først til mølla-prinsippet gjelder.

Tilskuddsperioden for ordningen er foreslått å være fra 1. oktober til 31. desember 2022

De av våre medlemsbedrifter som kvalifiserer seg, og som ønsker å få uttellingen av denne ordningen, bør raskt søke bistand fra profesjonelle energirådgivere for å starte opp arbeidet med energikartlegging og forslag til aktuelle tiltak. Alternativt bruke Enovas regneark eller tilsvarende hjelpemiddel for å komme i gang med Energikartlegging og å forslå Energitiltak. Eller begge deler.

Hvem kan motta strømstøtte?

Foretak med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader (strømforbruk og nettleie, eksklusive merverdiavgift) og evt. fjernvarmekostnader som andel av omsetningen i samme periode.
Det er også et krav om at foretakets støtteberettigede forbruk av strøm og fjernvarme må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWh for 3. kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021. Gjennomsnittlig elspotpris skal beregnes som et gjennomsnitt av alle timepriser i de relevante periodene.
De som mottar tilskudd i denne ordningen, skal ikke kunne utbetale utbytte eller tilsvarende i 2023.

Energikartlegging

Nøkkelen til å få utbytte av strømpakken er energikartlegging. Energikartleggingen skal gi en oversikt over hvilke energibærere foretaket benytter, energimengden som benyttes og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere.
Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i en prioritert rekkefølge.
Enova vil på sine nettsider gi mer detaljert informasjon og veiledning knyttet til energikartleggingen.

De ulike elementene i ordningen er som følger:
   • Tilskuddsmodellen har to såkalte støttetrinn
   • I støttetrinn 1 er det kun et strømavhengig tilskudd. Men forutsetningen for strømtilskudd er at det foretas en energikartlegging med forslag til aktuelle tiltak (se faktaboks).
   • Litt forenklet kan man si at i støttetrinn 1 vil man få støtte for 25 prosent av energikostnadene over en strømpris på 70 øre/kWt.
   • I støttetrinn 2 vil man både kunne få et strømavhengig tilskudd og et investeringstilskudd for energitiltak (se faktaboks).
   • I støttetrinn 2 må man forplikte seg til å igangsette klart definerte energitiltak, og vil da også få en strømstøtte på 45 pst. over en strømpris på 70 øre/kWh. I tillegg vil foretaket få dekket inntil 50% av investeringskostnaden for forhåndsdefinerte tiltak.
   • Det legges opp til én søknadsperiode for ordningens tilskuddsperiode, dvs. at foreta søker én gang for både det strømavhengige tiltaket og energitiltak. Det vil bli åpnet for søknader i løpet av november og regjeringen foreslår søknadsfrist 9. desember 2022.

Aktuelle Energitiltak for å utløse støttetrinn 2*:

 • Energistyrings- og målingssystemer
 • Etterisolering av yttervegger og tak
 • Utskifting til energieffektive vinduer
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Varmegjenvinning ventilasjon
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter.
 • Trykkluftoptimalisering
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Væske/vann- og luft/vann-varmepumper
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
 • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
 • LED-lys og lysstyring

* Kilde: Høringsnotat for forskrift om energitilskuddsordningen for næringslivet

   • Merk at regjeringen også foreslår at kun kostnader påløpt etter 9. desember 2022 kan anses som investeringskostnader i ordningen.
   • For at et tiltak skal regnes som gjennomført kreves det minimum 50 pst. gjennomføringsgrad
   • Samlet tak for tilskudd, under støttetrinn 2, til et enkelt foretak/konsern settes til 5 millioner kroner, hvorav den energiavhengige komponenten maksimalt kan utgjøre 3, 5 millioner kroner.
   • Et foreta/konsern, som mottar støtte under støttetrinn 1, kan maksimalt motta inntil 3,5 millioner kroner.
   • Regjeringen legger opp til at utbetaling under ordningen vil skje i 2022.
   • Siden fakturering av strømkostnader i november og desember ikke vil være gjennomført i søknadsperioden, vil man legge estimerte verdier for strømforbruk og strømpris til grunn for utmåling av tilskudd. En faktisk avregning (differansen mellom estimert og faktisk pris/forbruk) vil kunne skje tidlig i 2023.
   • Gjennomføring av kontroll utført av revisor eller autorisert regnskapsfører settes som vilkår for å motta tilskudd (samme kontrollsystem som under koronapandemien).
Slik går du frem:
 1. Les forslag til forskrift for ordningen på regjeringens nettsider
 2. Sjekk innom nettsiden for å være oppdatert når forskriften blir vedtatt – og om andre avklaringer som kommer.
 3. Ta eventuelt kontakt med energirådgivere som kan bistå i energikartleggingen og definere aktuelle tiltak
 4. Bruk Enovas regneark eller tilsvarende hjelpemiddel for å komme i gang med energikartlegging og å forslå energitiltak. Du kan laste ned regnearket fra Enovas nettsider her. 

Her finner du Enovas nettsider om energitilskuddsordningen

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: