Innhold

EUs Farm-to-Fork-strategi er lagt frem

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Verdikjeden i form av et hjul

Farm-to-Fork-strategi. Foto: EU

Farm to Fork-strategien er en sentral del av EUs Green Deal. EUs arbeid med bærekraftige verdikjeder for mat, og den debatten som vil følge i årene som kommer, vil ha stor betydning også for norsk mat- og drikkeproduksjon og norske myndigheters egne målsetninger for FNs bærekraftsmål. Green Deal og Farm to Fork-strategien vil i tillegg spille en nøkkelrolle i gjenreisningen av den europeiske økonomien etter koronakrisen. NHO Mat og Drikke vil jobbe aktivt med oppfølging og gjennomføring av strategien sammen med sine medlemsbedrifter i årene fremover.

Den 20. mai 2020 la EU-kommisjonen frem den nye Farm-to-Fork strategien, som ligger i kjernen av European Green Deal. Ambisjonen bak strategien er å mobilisere hele verdikjeden innen matproduksjon for å realisere målsettinger knyttet til bærekraftsmålene, miljø, klima, folkehelse, matforsyningssikkerhet samt landbruks- og distriktspolitikk. Målsettingene skal stimulere til investeringer innovasjon og konkurransekraft i verdikjeden for mat og drikke i alle europeiske land og bidra til vekst og sysselsetting parallelt med oppnåelse av bærekraftsmålene.

Dette innebærer at verdikjeden, som dekker produksjon, transport, distribusjon, markedsføring og konsum, må ha en nøytral eller positiv innvirkning på klimaet. Videre må behovet for forsyningssikkerhet, ernæring og folkehelse ivaretas, slik at alle har tilgang til næringsrik og bærekraftig mat. For å sikre dette, må mat produseres effektivt, slik at den prises og er tilgjengelig for alle, samtidig som lønnsomheten i verdikjeden økes. Målet i strategien er at den mest bærekraftige maten skal bli den mest gunstige for alle parter.

Sentrale målsetninger for den landbaserte mat- og drikkeindustrien er:

  • Investeringer i forskning, innovasjon og industrielle prosesser som bidrar til at bærekraftig og klimavennlig mat- og drikkeproduksjon blir et komparativt fortrinn for europeisk mat- og drikkenæring.
  • Større satsing på sirkulær bio-økonomi. Det vil bli lagt frem tiltak for å få fart på utviklingen og oppskaleringen av produksjon av biobasert gjødsel, proteinbasert dyrefôr, energi, kjemikaler, mv.
  • Smartere bruk av gjødselprodukter og redusert tap av næringsstoffer i landbruket med 50 prosent innen 2030, noe som anslås vil bidra til å redusere bruken av nitrogen og fosfor med 20 prosent i 2030.
  • Kjøttproduksjon med lavest mulig CO2-intensitet, samt utvikling av plante-, bio- og biproduktbaserte alternativer til importert fôr.
  • Styrking av økologisk landbruk, med mål om at 25 prosent av EUs jordbruksareal skal drives økologisk innen 2030.
  • Bidra til bedre folkehelse gjennom å styrke informasjonen til forbruker om sunn og bærekraftig mat, blant annet via felles merkeordninger i Europa.
  • Reduksjon av matsvinn.
  • Videreføring av arbeidet med å forbedre bærekraften knyttet til emballasje.

Det vil bli fordelt 10 milliarder Euro (ca. 100 mrd. kroner) i Horizon Europe for å styrke forskningsinnsatsen knyttet til mat, bioøkonomi, landbruk og sjømat. I tillegg foreslås et nytt partnerskap knyttet til Horizon Europe: Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate.  

I strategien pekes det også på hvordan EU kan bidra globalt, eksempelvis gjennom å knytte krav til dyrevelferd, bruk av plantevernmidler og antibiotika i fremtidige handelsavtaler.

Hele strategien finnes her.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: