Innhold

Vil løse plastproblemet

Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje med veikartet.

Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje med veikartet. Foto: Emballasjeforeningen

På Arendalsuka mandag 12. august 2019 kunne Ellen Behrens, leder for Forum for sirkulær plastemballasje, overrekke et veikart til Klima- og miljøminster Ola Elvestuen foran en fullsatt sal. Veikartet viser blant annet at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes årlig innen 2025.

Emballasjeforeningen tok i 2018 initiativ til å opprette Forum for sirkulær plastemballasje. Forumet ble lansert på Arendalsuka 2018, med mål om å utvikle et veikart for sirkulær plastemballasje.

12. august 2019 ble det ferdige veikartet overrakt Klima- og miljøminister Ola Elvestuen foran en smekkfull sal på Arendalsuka.

Veikartet gir konkrete forslag til hvordan plastproblemet kan løses. Ola Elvestuen var positiv til næringslivets initiativ.

– Jeg setter stor pris på arbeidet som her er gjort. Norge skal være ledende i arbeidet med å redusere marin plastforsøpling, både gjennom offensive tiltak nasjonalt og ved å bidra til fremdrift og resultater i det internasjonale arbeidet på feltet. Jeg ser fram til å lese rapporten og vurdere de tiltakene som foreslås, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
Veikartet ble presentert og overrakt av Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla og leder av styringsgruppen i Forum for Sirkulær Plastemballasje.

– Plast har unike egenskaper og er et velegnet emballasjemateriale, men vi må unngå at den havner i naturen. Det er også en utfordring at verdifulle ressurser går tapt fordi en stor del av plastavfallet blir brent, sa Behrens under overrekkelsen.

– Selv om vi har gode systemer for innsamling og sortering av plastemballasje de aller fleste steder i Norge, er vi langt unna EUs målsettinger for materialgjenvinning. Med dette veikartet vil vi få fortgang i arbeidet med å sørge for at plastemballasje gjenvinnes og ikke havner i naturen.

Stort behov for teknologiutvikling

EUs krav er at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030. Forum for sirkulær plastemballasje, mener det er mye som må på plass for å nå dette målet. Myndigheter, kompetansemiljøer og næringslivet selv må alle bidra for å løse utfordringene knyttet til emballasjedesign, plastsortering og gjenvinningsteknologi. Forbrukerne har også et viktig ansvar for å unngå forsøpling og bidra til innsamling.

– Norge er blant de beste i verden på innsamling og sortering av brukt plastemballasje, men en stor andel går likevel til forbrenning. De viktigste årsakene til at ikke mer plastemballasje gjenvinnes er at emballasjen ofte ikke er designet for gjenvinning, at teknologien fortsatt ikke er god nok og at det ikke er et velfungerende marked for kjøp og salg av gjenvunnet plast, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

I 2017 var forbruket av plastemballasje i Norge 209.000 tonn, hvorav 64.000 tonn ble materialgjenvunnet (30,6 prosent). I husholdningene var forbruket cirka 133 000 tonn. Hver nordmann forbrukte i gjennomsnitt 25,4 kilo plastemballasje. For å nå EUs mål om 50% materialgjenvinning innen 2025 må minst 50.000 tonn mer plastemballasje gjenvinnes i året.
Medlemmene av Forum for sirkulær plastemballasje vil gå foran i arbeidet med design for gjenvinning, emballasjeoptimering, utvikling av nye emballasje-materialer og samarbeid om tiltak og løsninger for å lykkes med overgangen til sirkulære plastemballasje-kjeder. Myndighetene spiller en viktig rolle ved å bidra til nødvendig kunnskapsbygging og innovasjon, og sikre politiske rammebetingelser som fremmer utviklingen av gode, enhetlige og ressurseffektive systemer for avfallshåndtering.

Her kan du laste ned veikartet for sirkulær plastemballasje .pdf

Deloittes rapport: Kartlegging av verdikjeden for plastemballasje .pdf

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: