NHO Mat og Drikke

Innhold

Slik var matsvinnåret 2018

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Nærbilde av gulrøtter

Foto: Irina Blok on Unsplash

2018 har vært et innholdsrikt år for alle som jobber med matsvinn. Sammen med aktørene i bransjen og myndighetene har vi nådd viktige milepæler. Nedenfor følger en oppsummering av noen av de viktigste sakene i året som har gått.

Store deler av matbransjen er med

Matsvinn er på agendaen, og den unike «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» har gjort Norge til et foregangsland i denne kampen. Siden signering av bransjeavtalen i juni 2017, har tilsammen 79 bedrifter fra matindustri, dagligvare og servering tilsluttet seg via en tilslutningserklæring, der de forplikter seg til å levere data på matsvinn, jobbe med tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre. I omsetning representerer disse bedriftene nærmere 100 prosent av dagligvarehandelen og over 50 prosent av matindustrien, hotell- og kantinesektoren. Flere bedrifter har satt seg mer ambisiøse mål enn det som ligger i bransjeavtalen og synliggjør både egne data og hvilke tiltak de gjennomfører.

Matsvinnet fortsetter å gå ned

De siste resultatene fra kartleggingsarbeidet viser at det ble kastet 385.000 tonn mat fra matindustri, dagligvarehandel, hotell, kantine og hos forbruker i Norge i 2017. Det representerer ca. 73 kilo per innbygger. Matsvinnet er redusert med 13 prosent fra 2015- 2017 for store deler av matbransjen. Dette kommer i tillegg til de 14 prosentene som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. For første gang reduseres også klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent. Verdien på matsvinnet som er kartlagt er på 21,9 milliarder kroner. Klimabelastningen tilsvarer 1,35 millioner CO2-ekvivalenter eller to prosent av det nasjonale utslippet. Kartleggingsrapporten med nøkkeltall for 2015-2017 finner du her.

Nyttige verktøy på plass

Matvett tilrettelegger og koordinerer arbeidet i matbransjen med innsamling av data fra matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransje, utvikling av verktøy og synliggjøring av tiltak. For å hjelpe bedriftene med å beregne effekten av tiltakene som iverksettes, har Matvett utviklet en matsvinnkalkulator. Bedriftens matsvinn vises i kroner og CO2, og det vil være mulig å sammenligne seg med resten av bransjen. Matsvinnkalkulatoren finner du her. I tillegg er det utarbeidet en rapporteringsmal på bærekraft, som skal hjelpe bedriftene til å knytte matsvinnarbeidet sitt opp mot FNs bærekraftmål og til å synliggjøre arbeidet, både i egne rapporter og ut mot forbrukerne.

Supplerende holdbarhetsmerking

I mars i fjor ble store deler av matbransjen enige om felles ordlyd ved bruk av supplerende holdbarhetsmerking på «Best før»-merkede matvarer med «Best før, ofte god etter» samt utvikling av et felles frivillig «Se, lukt, smak»-symbol til bruk på emballasje, nettsider og i sosiale medier. Symbolet ferdigstilles i løpet av første kvartal 2019, og en kjennskapskampanje mot forbruker vil bli gjennomført. En god del matvarer er allerede merket med "Ofte god etter", som for eksempel TINE melk, KVARG yoghurt, Prior egg, REMA 1000 egg, mel fra Møllerens og Buer lomper. Q-meieriene fortsetter å benytte sin etablerte ordlyd "ikke dårlig etter". Les hvordan merkingen skal brukes her.

Matsentraler i hele Norge

Det har vært en målsetting å opprette matsentraler i hele landet i løpet av 2018, for å sikre et best mulig mottaksapparat av overskuddsmat fra matbransjen. Per i dag er det matsentraler i Oslo, Bergen, Trondheim, på Sørlandet, i Rogaland, i Telemark/Vestfold, Tromsø og Bodø. Matsentralen Norge koordinerer ulike relevante nasjonale prosjekter og en mer helhetlig finansiering av arbeidet samt direkte redistribusjon av mat fra butikk til veldedige organisasjoner. Arbeid med sistnevnte er fremdeles under utvikling.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: