NHO Mat og Drikke

Innhold

Bred oppslutning om å redusere og forbedre plastemballasje

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Et lass med plastflasker

6 av 10 bedrifter i mat- og drikkenæringen jobber aktivt med å redusere og optimalisere bruken av plastemballasje.

En spørreundersøkelse utført av NHO viser at om lag 6 av 10 bedrifter i mat- og drikkenæringen arbeider aktivt med å redusere eller optimalisere bruken av plastemballasje.

Det er en sterk motivasjon i næringen for å slutte opp om arbeidet med å redusere plastforsøpling og øke innsamlings- og resirkuleringsgraden. Dette er et arbeid som har foregått over mange år, men som har blitt forsterket gjennom EU-direktivet om engangsartikler i plast. EUs plastdirektiv og det påfølgende arbeidet er et viktig bidrag til å nå bærekraftsmålene.

- Det er positivt at nesten 60 prosent av bedriftene i mat-, drikke og bionæringen jobber aktivt med å redusere og optimalisere bruken av plast og plastemballasje, sier Terje Sletnes i NHO Mat og Drikke. Det er EU som er den store drivkraften på dette området, og det er både gledelig og viktig at både norske myndigheter og næringslivet så aktivt følger opp EUs meget ambisiøse planstrategi sier han.

EUs plastdirektiv skal etter planen innføres fra sommeren 2020, og innebærer blant annet forbud mot bomullspinner, engangsbestikk, tallerkener, sugerør og rørepinner i plast samt matbeholdere, drikkevareemballasje og drikkebeger laget av isopor.

Videre sier direktivet at det skal oppnås en ambisiøs og vedvarende reduksjon i forbruk av engangsartikler i plast som det er stort forbruk av og som ofte havner i miljøet. Dette gjelder engangsbeholdere til mat ("take-away") og kopper i plast.
Krav til design på plastemballasje omfattes også av direktivet. Det skal sikres at engangs drikkevareemballasje designes og produseres på en måte som gjør at korker og lokk i plast forblir festet til emballasjen under bruk. Europeiske standardiseringsorganisasjoner utarbeider for tiden standarder for dette. Det skal også sørges for et minimum innhold av resirkulert PET i drikkeflasker.

Klima- og miljødepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvordan deler av EU-direktivet kan oppfylles gjennom en eventuell miljøavtale mellom næringslivet og myndighetene. NHO Mat og Drikke deltar i gruppen, sammen med NHO, Norsk Industri, Virke, Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund, Industri Energi, WWF og Hold Norge Rent. Etter planen skal arbeidsgruppen levere et forslag til Klima- og miljødepartementet innen 1. mars i 2020.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: