- Bra med klarere rammer og retning i klimapolitikken

Publisert

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Petter Haas Brubakk. Foto.

- Norske mat- og drikkeprodusenter er blant de ledende i verden på klimasmart produksjon. Det gir et godt utgangspunkt for bærekraftig verdiskaping og grønn konkurransekraft som vi må sikre at vi utnytter på best mulig måte, sier administrerende direktør for NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

- Målet om å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 pst. innen 2030 er mulig å nå, men det blir ikke enkelt, sier NHO-sjef Petter Haas Brubakk etter at regjeringen la frem stortingsmeldingen om klimapolitikk 16. juni.

- Usikkerhet er ikke et godt utgangspunkt for å lykkes med overgangen til et lavutslippssamfunn, men det er positivt at regjeringen gjennom meldingen bidrar til å klargjøre rammer og retning for klimapolitikken, mener Brubakk, som også er positiv til at regjeringen legger opp til en fleksibel klimapolitikk.

- Mat-, drikke- og bionæringen skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges nasjonale forpliktelser. Skal vi lykkes med det må vi ta informerte og kunnskapsbaserte valg og beslutninger. Da trengs det mer kunnskap om sammenhenger, effekten av ulike tiltak, kostnader og potensial. Samtidig må vi handle raskt for å være med når premissene for EUs klimarammeverk legges frem mot årsskiftet, sier Brubakk.

Norsk matproduksjon må ikke svekkes

- Norske mat- og drikkeprodusenter er blant de ledende i verden på klimasmart produksjon. Det gir et godt utgangspunkt for bærekraftig verdiskaping og grønn konkurransekraft som vi må sikre at vi utnytter på best mulig måte.

NHO Mat og Drikke har merket seg at regjeringen inviterer landbrukets organisasjoner til å drøfte en avtale om klimatiltak i jordbruket, og at Norges Bondelag stiller seg positiv til dette initiativet.

-For matforedlingsbedriftene som benytter norske råvarer er det viktig at klimatiltakene i jordbruket også ivaretar hensynet til fremtidig vekstkraft i mat- og drikkenæringen, sier Brubakk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: