NHO Mat og Drikke

Innhold

Reduksjon av klimautslipp

Mat- og drikkenæringen skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges nasjonale forpliktelser, og bidra til bedre og ny utnyttelse av fornybare natur- og bioressurser som grunnlag for økt verdiskaping.

Den landbaserte industrien må ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene. Samtidig er det vesentlig at et avgiftssystem ikke ensidig svekker konkurransekraften til norsk næringsliv, eller bidrar til karbonlekkasje ved at norsk produksjon blir flyttet til et annet land uten at de totale utslippene reduseres.

Mat- og drikkenæringen er særskilt eksponert for konkurranse, både fra naboland, resten av EU-landene og verden for øvrig, og virkemidler og reguleringer i Norge kunne føre til svekket konkurransekraft for næringen.

NHO Mat og Drikke mener at utforming og implementering av virkemidler i Norge, må gjøres i tråd med tilsvarende prosesser i EU.

Mat- og drikkeindustriens utslipp av klimagasser er aktualisert i Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030, hvor CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor omtales. Her peker NHO Mat og Drikke på behovet for positive insentiver for omlegging til mer energieffektive driftsmidler og mer klimavennlige energikilder.

NHO Mat og Drikkes notat til Stortingets behandling av meldingen kan leses her 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: