NHO Mat og Drikke

Innhold

Brev til HOD: Konsekvenser for folkehelsesamarbeidet

Konsekvenser for folkehelsesamarbeidet av avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2018.

Norske mat- og drikkeprodusenter har gjennom mange år arbeidet systematisk med å gi forbrukerne grunnlag for å treffe sunnere valg. Formålet med intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold, som regjeringen og næringslivet inngikk 6. desember 2016 etter forslag fra NHO Mat og Drikke, var å oppnå mer enn det myndighetene og bedriftene kan få til hver for seg.

Gjennom avgiftsøkningene som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2018, har myndighetene både endret premissene og de grunnleggende forutsetningene for samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker. Intensjonsavtalen bygger på en langsiktig og helhetlig tilnærming og kunnskapsbaserte løsninger i arbeidet. Avgiftsøkningene var hverken kunnskapsbaserte eller forutsigbare for noen.

Etter at avgiftsøkningene trådte i kraft, har regjeringen ikke tatt noen initiativer for å avklare de videre forutsetningene for samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker. NHO Mat og Drikke viser i den sammenheng til vårt brev av 7. februar 2018 og til møte med statsråden 28. februar i år. De fire sentrale spørsmålene om konsekvensene av avgiftsøkningene for utviklingen i folkehelsen, er fortsatt ikke besvart av regjeringen.

NHO Mat og Drikke har derfor kommet til at samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker inntil videre ikke kan fortsette som forutsatt i intensjonsavtalen. Mat- og drikkeprodusentene vil istedenfor fortsette arbeidet med å bidra til redusert inntak av tilsatt sukker i egen regi, og er beredt til å gjenoppta arbeidet med myndighetene på dette området så snart regjeringen tar initiativ som reetablerer tilliten i samarbeidet.

Så lenge partene utviser respekt for intensjonsavtalens grunnleggende premisser, mener mat- og drikkeprodusentene at et bredt og systematisk samarbeid mellom myndighetene og næringslivet vil gi de beste resultatene i folkehelsearbeidet. Derfor viderefører produsentene arbeidet med de øvrige innsatsområdene i intensjonsavtalen, og NHO Mat og Drikke vil også undertegne tilleggsavtalen til avtalen som åpner for at serveringsbransjen inkluderes i arbeidet.

 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: