Innhold

Foto: Dag Nordsveen

Sammen for bedre kosthold

I desember 2016 signerte mat- og drikkenæringen, dagligvarehandelen og myndighetene en intensjonsavtale om å legge til rette for et sunnere og mer balansert kosthold i befolkningen. Avtalen etablerer en gjensidig forpliktelse mellom myndighetene og næringslivet om å nå konkrete målsetninger for en bedret folkehelse.

Konkrete og ambisiøse måltall

Med avtalen har næringsliv og myndigheter etablert konkrete måltall for reduksjon i inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen innen 2021. Samtidig skal inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat økes i tråd med målsettingen i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Påvirkning av forbrukeratferd skal også bidra til befolkningens bevissthet rundt helse og kosthold.

Målsetningene i avtalen er mer offensive enn EUs tilsvarende mål, og setter retningen for og samler alle enkelthandlinger og virkemidler; i produksjonsbedrifter og produkter, i butikker og i myndighetsorganer.

Bedriftene som har sluttet seg til avtalen vil gjøre sin del av arbeidet gjennom utvikling av stadig nye produkter, reformulering av eksisterende produkter, utvikling av porsjons- og pakningsstørrelser, og ved å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter.

Hvordan kan din bedrift slutte seg til arbeidet?

Bedrifter i mat- og drikkenæringen kan signere en tilslutningsavtale til intensjonsavtalen og bli med på dugnaden for en bedre folkehelse. Den enkelte bedrift kan velge hvilke mål- og  innsatsområder den ønsker å slutte seg til, ut fra hva som er relevant for bedriften. For eksempel vil det være relevant for en kjøttprodusent å bidra til  å redusere befolkningens inntak av mettet fett og salt, men i mindre grad bidra til redusert inntak av tilsatt sukker.

Ønsker din bedrift å slutte seg til avtalen og arbeidet, eller ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med oss:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: