NHO Mat og drikke

Innhold

Publikasjonsarkiv

Vis filtrering

33 resultater

Type dokument
Velg område
33 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høring av forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

    NHO Mat og Drikke støtter ikke Miljødirektoratets forslag om å heve pantesatsene for drikkevareemballasje.

  2. Forslag om overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

    NHO Mat og Drikke kan ikke gi sin tilslutning til at Mattilsynet gis anledning til å gi overtredelsesgebyr etter lov om matproduksjon og mattrygghet.

  3. Høringsinnspill til næringskomiteen - Statsbudsjettet 2017

    Særavgifter, kjøttkontrollgebyret samt bioøkonomi og grønn konkurransekraft er overskriftene for NHO Mat og Drikkes innspill til næringskomiteen  i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.