NHO Mat og drikke

Innhold

Kontakt oss:

Besøksadresse:

Næringslivets Hus Middelthunsgate 27 Majorstuen, Oslo

Postadresse:

Postboks 5469 Majorstuen, N-0305 Oslo

Telefon/e-post

Sentralbord: +47 23 08 86 80
firmapost@nhomd.no

Selskapsinformasjon

Org.nr: NO971273127MVA