NHO Mat og drikke

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

23 resultater

Type artikkel
Velg område
23 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsrett

  Forsinket personvernlov?

  Personvernforordningen, (GDPR), skal gjelde i hele EØS-området fra 25. mai 2018. Kan Norge bli forsinket?

 2. Nyhet, Arbeidsrett

  Midlertidig ansettelser: Små utslag i evaluering

  Arbeidsmiljølovens nye og utvidede mulighet til å ansette midlertidig er evaluert etter å ha virket i kun ett år: - Viktig kunnskap, men vi trenger mer, sier NHO-direktør Nina Melsom.

 3. Nyhet, Arbeidsrett

  Ny lov om likestilling og diskriminering

  Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven erstatter de fire någjeldende likestillings- og diskrimineringslovene; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 4. Nyhet, Arbeidsrett

  EFTA om arbeidstid

  EFTA-dom klargjør hva som defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted.

 5. Nyhet, Arbeidsrett

  NAV fikk medhold i sak om krav om sykepenger

  NY DOM: Lagmannsretten har i en nylig avsagt dom uttalt at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen. I tilfeller der sykmelding kommer som en følge av en arbeidskonflikt, må sykdomsvilkåret vurderes strengere enn ellers.

 6. Nyhet, Arbeidsrett

  NHOs høringssvar om personvern

  NHO har gitt sitt høringssvar i saken om gjennomføringen av personvernforordningen.

 7. Nyhet, Arbeidsrett

  Ny veileder: Sikkerhet ved ansettelsesforhold

  For å forebygge innsidervirksomhet har Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets sikkerhetsråd og Politiets sikkerhetstjeneste utarbeidet en felles veileder som tar for seg sikkerhet ved ansettelsesforhold.

 8. Nyhet, Arbeidsrett

  Lovlig håndtering av personopplysninger i tre trinn

  NHO har utarbeidet et standardisert personvernverktøy som gjør det enklere for medlemsbedriftene å oppfylle de lovpålagte kravene for håndtering av personopplysninger.

 9. Nyhet, Arbeidsrett

  Sykefravær og oppsigelse

  31. oktober arrangerer vi kurs der temaet er sykefravær og oppsigelse. Hva er egentlig lov?

 10. Nyhet, Arbeidsrett

  Har du ansatte som ønsker høstferie?

  Når ønsker om høstferie eller annen ferie utover vinteren dukker opp, er det nyttig å ha oversikt over hvilke regler som gjelder for uttak av ferie.

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: