NHO Mat og Drikke

Innhold

Bransjemøte om merking av fullkorn i matvarer

Som et ledd i arbeidet med å utrede en eventuell ny merkeordning for fullkorn nærmere, inviteres matbransjen - matprodusenter og handelen - til et felles møte for å dele relevant datagrunnlag og drøfte behovet for en merkeordning for fullkorn ut over dagens merker.

Økt inntak av grove kornprodukter er et viktig folkehelsetiltak i tråd med myndighetenes kostråd og et av målene i Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold som ble inngått i 2016.

For å lykkes må forbrukeren få relevant og god informasjon om andel fullkorn i matvaren. I Norge i dag har de etablerte merkeordningene Brødskala'n og Nøkkelhullet kriterier for innhold av fullkorn og kostfiber. Brødskala'n er unik for Norge, mens Nøkkelhullet er en felles merkeordning for Norge, Danmark, Sverige og Island. I Danmark finnes det i tillegg til Nøkkelhullsmerket også et eget merke for produkter innen en rekke matvarekategorier med høyt innhold av fullkorn, kalt Fuldkornslogoet.

Det er fremmet et initiativ fra NorgesGruppen, Nestlé og Baker- og konditorbransjens landsforening (BKLF) for økte muligheter for å fremme fullkorn. Det kan være gjennom å se på mulighetene for å utvide dagens merkeordning for brød og brødvarer gjennom Brødskala'n til også å omfatte andre matvarer med høyt innhold av grove korn. Et alternativ er å ta i bruk et nytt merke, slik det er gjort i Danmark.

NHO Mat og Drikke har på vegne av mat- og drikkeprodusentene i Norge, og i samråd med BKLF og Opplysningskontoret for brød og korn (OBK), tatt initiativ til en prosess for å utrede en eventuell ny merkeordning for fullkorn nærmere. Det er etablert et prosjekt under ledelse av Anders Högberg fra Orkla ASA, med representasjon fra Nestlé, NorgesGruppen, OBK og BKLF, i tillegg til NHO Mat og Drikke.

Som et ledd i arbeidet inviteres matbransjen - matprodusenter og handelen - til et felles møte for å dele relevant datagrunnlag og drøfte behovet for en merkeordning for fullkorn ut over dagens merker.

Dagsorden

Del 1: Bakgrunn og innsikt

Velkommen og kort presentasjon av deltagerne. Gjennomgang av konkurranserettslige retningslinjer for møter i NHO Mat og Drikke

Sak 1

Bakgrunn – kort gjennomgang av prosjektmandat for utredning av merkeordning for fullkorn

Sak 2

Kort presentasjon av tilgjengelig datagrunnlag:

  • Spisefakta
  • Inntak av fullkorn/grovt brød
  • Brødskala'n
  • Nøkkelhullet
  • Dansk merkeordning - Fuldkornspartnerskabet
Del 2: Drøfting
Sak 3

Spørsmål for drøfting i plenum:

  • Er det behov for en merkeordning for fullkorn?
  • Har vi i bransjen tilstrekkelig innsikt for videre arbeid?

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: