Innhold

10 begreper du må kunne om grønt skifte

Skog.Illustrasjon.Foto.

Det er mange begreper som svirrer når man snakker om det grønne skiftet. Hva betyr f.eks. togradersmålet? Illustrasjonsfoto: iStock.

26. april kan du følge NHO Mat og Drikkes Årskonferanse direkte på nhomd.no. Her er begrepene du må kunne for å delta i debatten om det grønne skiftet.

1. Global oppvarming
Økning i den globale gjennomsnittstemperaturen.
 
2. Togradersmålet
Mål om begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over nivået i 1870 ( førindustrielt nivå ).
 
3. Klimaendring
Variasjon i gjennomsnittsværet over tid.
 
4. Det grønne skiftet
En endringsprosess som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.
 
5. Parisavtalen
Historiens første globale klimaavtale som forplikter alle land, og hvor landene er enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.
 
6. Karbon fangst- og lagring (CCS)
Fangst av CO2 fra store utslippskilder som kullkraftverk eller industri, som lagres under bakken i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Karbonfangst og lagring kalles ofte CCS etter det engelske navnet Carbon Capture and Storage
 
7. Sirkulær økonomi
Avfall som konsept forsvinner, og ressursene forblir i kretsløpet i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning.
 
8. Bioøkonomi
Verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.
 
9. Klimarisiko
Risiko knyttet til konsekvenser av fysiske klimaendringer (ekstremvær, tørke, flom med mer).
 
10. Karbonrisiko
Risiko for virksomheter som blir utsatt for strengere klimareguleringer, endre forbrukeratferd, høyere utslippskostnader med mer.
 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: