Skeptisk til forslag om endringer i kompensasjonsordningen

Nyhet, Næringspolitikk, Korona

Publisert

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke

- Å miste sine kunder som leverandør er like utfordrende som for de bedriftene som direkte har fått skjenkestopp eller har blitt stengt ned. Kompensasjonsordningen må derfor i større grad også omfatte bedrifter som er indirekte rammet av smitteverntiltakene, sier Petter Haas Brubakk.

Både NHO og NHO Mat og Drikke har avgitt høringsuttalelser etter at regjeringen ba om innspill til endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet. Regjeringen foreslår blant annet krav om tilbakebetaling av kompensasjon ved overskudd eller utbetaling av utbytte. Videre foreslås det også endringer knyttet til ordningen med tapt varelager, som skal kompensere for tapet av ferske produkter eller produkter med kort varighet som ikke kan selges på grunn av smitteverntiltakene.  

- NHO Mat og Drikke mener at kompensasjonsordningene i større grad også bør omfatte de virksomhetene som indirekte er rammet av smitteverntiltakene. -Å miste sine kunder som leverandør er like utfordrende som for bedrifter som direkte har fått skjenkestopp eller har blitt stengt ned, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk. - Vi støtter også NHOs syn på at endringsforslagene knyttet til krav om tilbakebetaling gir uforutsigbarhet for bedriftene. Det er vanskelig å vurdere hvilken økonomisk støtte den enkelte bedrift faktisk kan få med disse endringsforslagene, sier Brubakk.

NHO Mat og Drikke har sendt inn en supplerende høringsuttalelse hvor tre forhold påpekes. Innenfor landbruket er det eksempler på virksomheter som bruker innleid arbeidskraft i sesong, men har ingen faste ansatte. Siden det er krav til at virksomheten har ansatte, vil disse falle utenfor kompensasjonsordningene. Videre er ordningen med kompensasjon for tapt varelager begrenset til de virksomhetene som direkte er underlagt smitteverntiltak. Imidlertid er det mange produsenter og leverandører som nå må destruere sine ferskvarer, fordi disse med de gjeldene smitteverntiltakene, ikke kan selges. Det påløper også særavgifter på produkter som aldri kommer i salg, men disse kompenseres ikke av ordningene slik de i dag er utformet.

Her kan du lese NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse:  220104 Høringsuttalelse endringer kompensasjonsordning NHO Mat og Drikke.pdf
Her kan du lese om NHOs høringsuttalelse. 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: