Nye økonomiske tiltak for næringslivet

Nyhet, Korona

Publisert

#205

Statsminister Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Regjeringen la 29. januar frem nye økonomiske tiltak for å møte koronapandemien. Den generelle kompensasjonsordningen forlenges til 1. juni, og taket i kompensasjonsordningen heves til 85 prosent. Det gis også fortsatt utsettelse for innbetaling av skatt og avgift til 1. juni 2021.

I tillegg til den generelle kompensasjonsordning tildeles kommunene i første omgang 500 mill. kroner som kan brukes på tiltak overfor lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. 

- Med en uforutsigbar smitteutvikling og nylig innførte og svært inngripende smitteverntiltak, er det avgjørende at kompensasjonsordningene for næringslivet styrkes og er treffsikker, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. – Vi er tilfredse med at finansministeren var tydelig i pressekonferansen på at de økonomiske ordningene skal opprettholdes så lenge smitteverntiltakene er gjeldene. Like viktig er det at ordningene er forholdsmessige til konsekvensene som bedriftene nå opplever, sier han.

NHO Mat og Drikke har tidligere pekt på at kompensasjonsordningen måtte være bred og fleksibel, slik at de som rammes får støtte. – Det har imidlertid vist seg at den generelle ordningen har svakheter overfor bedrifter som eksempelvis har sesongbasert virksomhet eller er i en vekst- eller oppstartsfase. Den fanger heller ikke godt opp ringvirkningene i verdikjeden for mat og drikke, som følge av at hotell, restaurant, uteliv og storkjøkken i stor grad er stengt, fortsetter Brubakk.

- Ventilordningen som regjeringen la frem i dag, håper vi til en viss grad kan dekke opp for disse svakhetene. Vi mener det hadde vært riktig å legge en milliard kroner i ordningen fra start, i stedet for at halvparten tildeles kommunene nå og resten på et senere tidspunkt. Det er også usikkerhet rundt hvilke kriterier kommunene vil legge til grunn for å iverksette tiltak med disse midlene. Det er store utfordringer i den delen av mat- og drikkenæringen som er tett knyttet opp mot hotell, restaurant, uteliv og storkjøkken. Det samme gjelder sesongbasert virksomhet innenfor eksempelvis grønt-sektoren, som står i en svært uforutsigbar situasjon på bakgrunn av blant annet mangel på arbeidskraft. Vi etterlyser sterkere føringer for at midlene i ventilordningen kommer disse bedriftene til gode, sier Brubakk.

NHO Mat og Drikke har tidligere også etterlyst kompensasjon for kostnadene som følger av smitteverntiltak i bedriftene. –  Smitteverntiltakene er kostbare for bedriftene. Her har regjeringen ikke levert og vi vil be opposisjonen på Stortinget om å sørge for at de skal behandle regjeringens forslag, avslutter Brubakk.

Regjeringens pressemelding om nye tiltak. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: