Korona og innreise

Nyhet, Korona

Publisert

Fly på flyplass

Regjeringen har varslet at de vil begrense innreisen til Norge ytterligere fra midnatt, natt til fredag. Det blir gjort unntak for varetransport og samfunnskritisk virksomhet. Regjeringen tillater kun innreise for personer som kan dokumentere at reisen er nødvendig.

Bakgrunnen for endringene er at flere land opplever ukontrollert spredning av mutantviruset. Det gjør det ekstra viktig å ha kontroll med innreise til Norge.

- Smittevern er viktigst, og det er i alles interesse at man begrenser smitten så godt som mulig. Samtidig er dette inngripende tiltak, som kan ha dramatiske konsekvenser for næringslivet. Hvis dette begrenses til halvannen til to uker, kan vi klare det. Men hvis det varer lenger eller blir gjentatt med ujevn hyppighet fremover, vil det være en alvorlig situasjon for mange bedrifter, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

- Det må være et godt system for dispensasjoner, så man får de riktige unntakene for samfunnskritiske gods og personell. Det må også på plass gode ordninger for kompensasjon. Dette vil gi økte kostnader for mange bedrifter, sier Almlid.

- Nå er det viktig at det jobbes godt og raskt på tiltakssiden og at det er god dialog mellom myndighetene og næringslivet. Spesielt i innspurten av krisepakken som er planlagt presentert på fredag, sier Almlid.

- Det er avgjørende at myndighetene nå følger situasjonen nøye og kontinuerlig, og fortløpende evaluerer effekt av tiltakene og endrer raskt når situasjonen tilsier det. Varelagrene er fulle og forsyningslinjene skal være sikret også fremover, så det er ingen grunn til hamstring, sier Almlid. 

Mer om næringsmiddelindustriens status som samfunnskritisk virksomhet. 

Regjeringens pressemelding om endringene i innreisereglene og definisjon av samfunnskritisk virksomhet. 

Koronapandemien: Råd, verktøy og veiledning for arbeidsgivere (arbinn.nho.no)

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: