NHO Mat og Drikke

Innhold

Pengedryss til masterstudenter i skogfag

Nyhet, Jobb og utdanning

Publisert

Stipendutdeling 2016 Skoglauget

Foto: Åsmund Lang - Magasinet Skog

For femte år på rad ble de beste masterstudentene i skogfag på NMBU hedret med flotte ord og ikke minst pengestipend. Formålet med stipendordningen er å motivere flere unge til å velge skogutdanning.

I samarbeid med Skoglauget delte Landbruks- og matminister Jon Georg Dale nylig ut 300 000 kr til seks skogfagstudenter fra NMBU. Studentene mottar kr 50 00 hver.

I tillegg ble det gitt ytterligere et stipend til beste Masteroppgave. Denne gikk til Simen Løken fra Trysil for oppgaven "Effekt av markberedning, næringsstatus og kortdagsbehandling ved planting av gran".

- Jeg ble både overasket og glad, sa Simen etter seremonien. Han jobber i dag i Eidsberg og Trøgstad som skog- og viltrådgiver. Simen er fra en gård i Trysil og der han tidlig ble involvert i sauedrift og skogsdrift. Han har fullført hele studiet sitt på NMBU men gikk først et år på Evenstad. Simen liker både teori og praksis sa da passet det bra å skrive en masteroppgave der han kunne kombinere praktisk feltarbeid og teori.


Skoglauget

Skoglauget ble etablert 2008 og er en forening på 27 medlemmer fra skognæringen i Norge, både private og offentlige.

Skoglaugets Masterstipend

Masterstipendet er på  NOK 50.000,-  og deles hvert år ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene blir valgt ut fra gjennomsnittskarakter, og må ha fullført på normert tid.

 

Formålet til Skoglauget er "å bidra til å sikre skogbasert næring og samfunnet riktig og kvalitetsmessig god kompetanse som skal sikre verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning".

 I 2011 etablerte Skoglauget sammen med myndigheter og NHO Mat og Drikke prosjektet Velg Skog. Hovedmålet er å øke rekrutteringen til skogfag på alle utdanningsnivå. 

Skogstudenter får jobb før endt utdanning

Prosjektet Velg Skog har gitt resultater. Antall søkere til skogfag har økt siden prosjektetstart i 2011. Vårens søkertall fra Samordna opptak viste at Skogfag var det mest populære faget av de landbruksrelaterte fagene. For andre året på rad ble det full klasse og venteliste på skogfag ved NMBU på Ås. Av de spurte studentene som leverte masteroppgave i vår, har alle fått tilbudt jobb før de er ferdig på masterstudiet.


Klimaendringer har gitt ungdommens miljøengasjement en ny giv

Instituttleder ved NMBU, Sjur Baardsen, tror de økte studentkullene skyldes at strømninger i samfunnet korresponderer med skogfaget. - Bekymringene for klimaendringer har gitt ungdommens miljøengasjement en ny giv. Skogen er en fantastisk fornybar ressurs. Dersom vi skal klare å nå det fornybare samfunnet politikerne snakker om, vil skogen måtte spille en betydelig rolle, sier han.

Han mener det også kan være andre grunner til at Skogfag appellerer. 
Skogen er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for svært mange plante- og dyrearter. - I et globalt perspektiv har skog en sentrale rolle i spørsmål knyttet til klima og levekår for mennesker. Alt dette og mer til gjør at folk velger å studere skog, sier Baardsen.

- Enten man er interessert i treet som materiale for å bygge hus, eller skogen fordi man liker å rekreere der, så kan vi tilby et faglig hjem og vitenskapelige utfordringer, avslutter han.


Velg Skog prosjektet virker

Velg Skog ble etablert da aktørene i skognæringa innså at tilgangen av skogfaglig arbeidskraft til bransjen var kritisk lav.

- Denne erkjennelsen, kombinert med god forankring ute, fra prosjektlederne, har lagt et kraftfullt grunnlag. Videre mener jeg at det har vært jobba aktivt og godt med synlighet ut mot de aktuelle elevgruppene og skolenes rådgivere. Og så har vi fått drahjelp av det fokuset vi har fått på skogen som karbonlager og klimaløsning, sier Ole Hartvig Bakke, styreleder for Velg Skog prosjektet.

-Markedsføringa i Velg Skog har vært avgjørende. I tillegg må vi huske at medieomtalen av skognæringa har endra seg de siste 6 åra. Vi har gått fra å bli profilert som «solnedgangs-næring» til å få fokus på at vi er den eneste næringa med positivt klimabidrag, sier Bakke.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: