NHO Mat og Drikke

Innhold

Universitetene bør satse på entreprenørskap og innovasjon

Nyhet, Jobb og utdanning

Publisert

Tor W. Andreassen

Tor. W. Andreassen holder innlegg på frokostmøte i regi av NHO Mat og Drikke og Naturviterne. Foto: Espen Lynghaug.

Universitetene bør satse helhjertet og bredt på entreprenørskap og innovasjon blant sine studenter. Dette var budskapet da 40 deltakere møttes til frokost og debatt om fremtidens kompetansebehov.

40 deltagere fra bedrifter, UH-sektoren, myndigheter og næringslivets parter møttes til felles frokost og debatt 11. mai i Litteraturhuset da NHO Mat og Drikke i samarbeid med Naturviterne arrangerte frokostseminar om fremtidens kompetansebehov blant akademisk arbeidskraft. 


Åpne laboratoriene for lek og utprøving

Per Sandberg fra Statoil er tidligere sekretariatsleder i ekspertpanelet for grønn konkurransekraft, og hans klare og konkrete råd til UH-sektoren var:

- Åpne opp (noen av) laboratoriene, slik at studenter og skoleelever kan komme dit og leke seg, nettopp som del av entreprenørskapet. De vil da komme til å skape nye innovasjoner, mange av dem vil være i grenseflaten mellom det digitale og det fysiske.

Mangler felles språk

Hva skal en akademiker kunne i fremtiden? Vil faginnholdet endre seg i tråd med nye behov? Robotisering og digitalisering vil påvirke alles hverdag, ikke minst akademiske arbeidstagere. Frokostmøtet konkluderte med at det ser ut til at en viktig løsning er å etablere arenaer for tverrfaglig samarbeid på tvers av fagdisiplinene. Det er en rekke fagdisipliner som er nødvendig for å gjennomføre målene om bærekraft, og sikre en økonomisk lønnsom overgang til en grønnere hverdag. Humaniora, biologi og etikk vil være like viktig som teknologisk kompetanse. Flere var innom behovet for å sikre at man har et "felles språk" når teknologen skal kommunisere med andre yrkes- og faggrupper.


Bedriftene opptatt av kompetanseheving

Arrangørene ønsket fra ulike synsvinkler å prøve å avdekke fremtidens kompetansebehov sett i lys av driverne bærekraft og digitalisering. Tine SA, Nortura SA og Gartnerhallen AS kom alle med viktige synspunkter på dagens og fremtidens kompetansebehov. En kontinuerlig kompetanseheving av arbeidskraften i tråd med den teknologiske utviklingen, en dreining mot mer teknisk kompetanse i produksjonen ble fremhevet. Men også behovet for kompetanse innen matsikkerhet, råvarekunnskap og biologi.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: