NHO Mat og Drikke

Innhold

På jobb for å styrke yrkesopplæringen

Nyhet, Jobb og utdanning

Publisert

Rønneberg mottar diplom

Carl E. Rønneberg ble etter flere år som NHOs leder og nestleder i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) behørig takket av på siste rådsmøtet i 2017. I tillegg til gode ord for innsatsen fikk han utstedt et "fagbrev i partssamarbeid" signert både Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og LOs Trude Tinnlund.

På det siste møtet for året i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring ble det trukket frem flere saker som rådet har jobbet med de siste årene. I tillegg ble rådets tidligere leder takket av etter mange år i tjeneste.

Dette er Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY):

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Trude Tinnlund fra LO er ny leder og Ole Erik Almlid fra NHO er ny nestleder.

Les mer

To saker ble løftet frem som ekstra viktige:

Arbeidet for å få på plass en nasjonal, livslang karriereveiledning, og arbeidet med å styrke Yrkesopplæringsnemndenes posisjon ble fremhevet som to viktige enkeltsaker som begge har fått fart etter at SRY har tatt tak i dem.

Fag- og yrkesopplæringen i Norge er tuftet på trepartssamarbeidet, hvor myndigheter og arbeidslivets parter har et tett og forpliktende samarbeid. Den norske fag- og yrkesutdanningen er en dual modell hvor arbeidsliv og skole er likeverdige læringsarenaer. Det gjør partssamarbeid og gjensidig tillit særlig viktig. Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er et kjernepunkt i den norske modellen, og bygger på partenes felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Partssamarbeid ute på tusenvis av arbeidsplasser er på mange måter selve praktiseringen av arbeidslivsmodellen.

Kunnskapsdepartementet takker for innsatsen

- Vi vil takke Carl Rønneberg for hans mangeårige innsats som leder og nestleder i RFA, (rådet for fagopplæring i arbeidslivet som ble erstattet av SRY i 2004), og SRY. Carl har vært en viktig bidragsyter for utviklingen av fag- og yrkesopplæringsfeltet. Han har vist et bredt engasjement, og vi mener han har vært en av de beste til å rette offentlighetens oppmerksomhet mot yrkesfagene som et relevant utdanningsløp, sa avdelingsdirektør Sture Berg Helgesen i Opplæringsavdelingen under overrekkelsen.

Viktige oppgaver for SRY i de siste årene har vært å bli mer politisk og overordnet, og i større grad å avgrense sine ansvarsområder mot de faglige rådene. I dette arbeidet har Rønneberg vært en nøkkelperson som også har bidratt til en tettere kontakt inn mot politisk ledelse i KD.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: