NHO Mat og Drikke

Innhold

Bli lærebedrift

Fagartikkel, Jobb og utdanning

Publisert

Lærebedrift

Foto: NHO Mat og Drikke

Ved å være lærebedrift sikrer man bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov. I tillegg tar bedriften et samfunnsansvar.

Styrke kompetansen i bedriften

Å være lærebedrift innebærer at man setter opplæring i system. Dette kan virke positivt på kompetanseutvikling av øvrig ansatte. Faglige ledere og instruktører kan være ressurspersoner i kompetanseheving av ufaglærte. Å ha lærling kan også bringe ny kunnskap inn i bedriften.

Positivt for bedriftens omdømme

En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme.

En god investering

Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskapning i bedriften. Regjeringen vil endre reglene slik at bedrifter som har offentlige oppdrag må ha lærlinger på det aktuelle oppdraget. Ved å ha lærling blir man mer konkurransedyktig i offentlige anbudsrunder.

Å ta inn lærlinger har høy prioritet i Nortura. Det er den viktigste måten å rekruttere kompetente fagarbeidere på.

Jan Widar Solheim Iversen, personaldirektør i Nortura

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: