NHO Mat og drikke

Innhold

Jobb og utdanning

NHO Mat og Drikke jobber for at medlemmene skal ha tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft.

Vi jobber for at utdanningene skal svare på næringens kompetansebehov.

André Monsrud, konstituert Direktør analyse og politikk

For å sikre mat-, drikke- og bionæringen tilgang på rett kompetanse har NHO Mat og Drikke:

 • en aktiv rolle i utviklingen av NHOs felles kompetanse- og utdanningspolitikk
 • tett kontakt med medlemsbedriftene for å fange opp kompetansebehov og bistå med kompetansespørsmål
 • tett kontakt med myndigheter, utdanningstilbydere og  opplæringskontor
 • samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner
 • representanter i Faglig råd for naturbruk, og Faglig råd for restaurant- og matfag.

Aktuelle temaer:

Siste nytt:

 1. Nyhet, Jobb og utdanning

  Universitetene bør satse på entreprenørskap og innovasjon

  Dette var budskapet da 40 deltakere møttes til frokost og debatt om fremtidens kompetansebehov. Behovet for økt fokus på entreprenørskap og innovasjon blant studentene ble fremhevet som særlig viktig.

 2. Nyhet, Jobb og utdanning

  Pengedryss til masterstudenter i skogfag

  For femte år på rad ble de beste masterstudentene i skogfag på NMBU hedret med flotte ord og ikke minst pengestipend. Formålet med stipendordningen er å motivere flere unge til å velge skogutdanning.

 3. Nyhet, Jobb og utdanning

  Fremtidens industriarbeider må ha digital kompetanse

  Kompetanseprofilen for fremtidens industriarbeider stod på agendaen da NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN arrangerte Kompetansekonferansen 2016.

Har du innspill eller lurer på noe, kontakt oss: