NHO Mat og Drikke

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

39 resultater

Type artikkel
Velg område
39 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Prosjektet Matindustrien 4.0

  "Matindustrien 4.0" er et toårig kompetanseprosjekt som startet opp januar 2019 og eies av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i fellesskap.

 2. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Kompetansebehovsutvalget (KBU)

  Kompetansebehovsutvalget ble etablert i 2017 med mandatperiode til 31. mai 2020. 10. februar 2020 la utvalget frem sin tredje og siste rapport. Formålet med KBU har vært å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov.

 3. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Yrkesutdanning for gartnere og agronomer

  NHO Mat og Drikke har fulgt og vært en pådriver for et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner i flere år. Forsøket ble startet opp i skoleåret 2014/15 og skulle etter planen avsluttes i 2020. Etter påtrykk fra blant andre NHO Mat og Drikke, ble forsøket forlenget til 2023, og vil evalueres i slutten av 2020. I november 2019 ble en ny modell for gartnerfaget sendt på høring, og fristen for å komme med innspill var 15. februar 2020.

 4. Nyhet, Utdanningspolitikk velgskog, Fagopplæring

  Nye læreplaner i yrkesfag

  De nye planene tas i bruk høsten 2020.

 5. Nyhet, Utdanningspolitikk velgskog, rekruttering

  Nytt utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

  Nå har et regjeringsoppnevnt utvalg fått i oppgave å finne ut hvorfor.

 6. Nyhet, Utdanningspolitikk grunnskole

  Tett på - tidlig innsats

  NHO Mat og Drikke deltok på høringen.

 7. Nyhet, Utdanningspolitikk rekruttering

  Regjeringsoppnevnt utvalg for rekruttering til matindustrien

  NHO Mat og Drikke er meget godt fornøyd med dette initiativet og er klar til å tiltre utvalget.

 8. Nyhet, Utdanningspolitikk Livslang læring

  Kompetanse gir konkurransekraft

  Fagskolene med spissede utdanninger for fagarbeidere i industrien.

 9. Nyhet, Utdanningspolitikk Fagopplæring

  Sanner varsler ny stortingsmelding om den videregående opplæringen

  Mottok Liedutvalgets rapport i slutten av desember 2019.

 10. Nyhet, Utdanningspolitikk Fagopplæring

  Utvalg foreslår rett til videregående opplæring

  For alle som har "brukt opp" ungdomsretten sin.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: