NHO Mat og Drikke

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

64 resultater

Type artikkel
Velg område
64 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Regjeringsoppnevnt utvalg for rekruttering til matindustrien

  Regjeringen nedsetter et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. NHO Mat og Drikke er meget godt fornøyd med dette initiativet og er klar til å tiltre utvalget.

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Kompetanse gir konkurransekraft

  Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse, og fagskolene er godt i gang med å utvikle en rekke kortere og spissede utdanninger for fagarbeidere i industrien.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Sanner varsler ny stortingsmelding om den videregående opplæringen

  - Det er 25 år siden forrige reform i videregående opplæring, vi vil ta med oss både Liedutvalgets og Opplæringslovutvalgets forslag inn i Stortingsmeldingen om videregående skole som skal legges frem våren 2021, avsluttet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sitt innlegg med når han mottok Liedutvalgets rapport denne uken.

 4. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Utvalg foreslår rett til videregående opplæring for alle som har "brukt opp" ungdomsretten sin

  13. desember overleverte Opplæringslovutvalget sin utredning til kunnskapsministeren hvor de blant annet foreslår en utvidet rett til videregående opplæring og et nytt, 11. skoleår for de som har ikke har bestått vitnemål fra grunnskolen.

 5. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Nå kommer nye filmer i restaurant- og matfagene

  I disse dager gjøres det filmopptak i flere av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke. Dette for å vise frem restaurant- og matfagene i praksis. Filmene er et sentralt verktøy i rekrutteringen til bransjen.

 6. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Nytt gartnerfag nå ute på høring

  Utdanningsdirektoratet har lyttet til Gartnerforbundet og arbeidslivets parter i Faglig råd Naturbruk og forserer nå høringen på den nye gartnerfagutdanningen.

 7. Nyhet, Utdanningspolitikk

  - Vi må starte med barna

  Opplæring i hvordan man setter sammen et godt og næringsriktig kosthold begynner med barna. Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er nå fastsatt, og skal tas i bruk fra skolestart neste høst. Læreplanen i faget mat og helse er en av disse, og NHO Mat og Drikke har fulgt arbeidet med den nye læreplanen.

 8. Nyhet, Utdanningspolitikk

  25 millioner til bedre utstyr på skoleverkstedene

  NHO Mat og Drikke har lenge kjempet for mer og bedre utstyr på skoleverkstedene, sist ved budsjetthøringen på Stortinget i oktober i år. Regjeringen gir nå 25 millioner kroner ekstra til bedre utstyr, i tillegg til andre satsinger som økt utstyrstipend og økt lærlingtilskudd.

 9. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Gjennomslag for ny gartnerutdanning

  Utdanningsdirektoratet har nettopp bestemt at en ny modell for utdanning i gartnerfaget skal sendes ut på høring sammen med de nye læreplanene i yrkesfagene. Dette betyr at bransjen nå vil få en ny gartnerutdanning med læretid og fagbrev.

 10. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Enighet om å jobbe for to spor i landbruksutdanningen

  På et møte 15. oktober 2019 mellom Norges Bondelag, Norske Landbrukstjenester (NLT) og NHO Mat og Drikke ble man enige om å jobbe videre med muligheten for å ha to spor i landbruksutdanningen; en fagutdanning med læretid i bedrift og en treårig agronomutdanning i skole.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: