NHO Mat og Drikke

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

42 resultater

Type artikkel
Velg område
42 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Statsbudsjettet 2021: Bransjeprogrammet for matindustrien videreføres

  I budsjettforslaget foreslår regjeringen å videreføre bransjeprogrammene med 110 millioner kroner i 2021.

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Gratis kurs og utdanningstilbud for 10 millioner klart til bruk

  Regjeringen har gitt inntil 15 millioner kroner til mat- og drikkevareindustrien til kompetanseheving av de ansatte. En god del av pengene er allerede disponert, og nå finnes en rekke både korte og lengre utdanningstilbud klar for påmelding.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk Livslang læring

  Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien lansert

  De første tilbudene i bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien er nå på plass. Tilbudene er gratis. Permitterte arbeidstakere kan fortsatt motta dagpenger selv om de følger undervisningen.

 4. Nyhet, Utdanningspolitikk Fagopplæring

  Matindustrien bør ta inn flere lærlinger til høsten

  Hvordan vil fag- og yrkesopplæringen foregå fremover?

 5. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Prosjektet Matindustrien 4.0

  "Matindustrien 4.0" er et toårig kompetanseprosjekt som startet opp januar 2019 og eies av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i fellesskap.

 6. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Kompetansebehovsutvalget (KBU)

  Kompetansebehovsutvalget ble etablert i 2017 med mandatperiode til 31. mai 2020. 10. februar 2020 la utvalget frem sin tredje og siste rapport. Formålet med KBU har vært å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov.

 7. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Yrkesutdanning for gartnere og agronomer

  NHO Mat og Drikke har fulgt og vært en pådriver for et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner i flere år. Forsøket ble startet opp i skoleåret 2014/15 og skulle etter planen avsluttes i 2020. Etter påtrykk fra blant andre NHO Mat og Drikke, ble forsøket forlenget til 2023, og vil evalueres i slutten av 2020. I november 2019 ble en ny modell for gartnerfaget sendt på høring, og fristen for å komme med innspill var 15. februar 2020.

 8. Nyhet, Utdanningspolitikk velgskog, Fagopplæring

  Nye læreplaner i yrkesfag

  De nye planene tas i bruk høsten 2020.

 9. Nyhet, Utdanningspolitikk velgskog, rekruttering

  Nytt utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

  Nå har et regjeringsoppnevnt utvalg fått i oppgave å finne ut hvorfor.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: