Artikkelarkiv

Vis filtrering

14 resultater

Type artikkel
Velg område
14 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Bioøkonomi

  Norge har store biologiske ressurser både på land og i havet. Befolkningsvekst og mål om lavere utslipp gjør at etterspørselen etter biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav vil øke betydelig i årene som kommer.

 2. Sirkulærøkonomi

  I en sirkulær økonomi må råvarer og produkter utnyttes og gjenbrukes mest mulig effektivt. I mat- og drikkeindustrien arbeides det særlig med å redusere matsvinn og økt sirkularitet innenfor emballasje.

 3. Bærekraftige matsystemer

  Bærekraftige matsystemer handler om å finne en balanse mellom de menneskelige behovene, miljøvern, økonomisk utvikling og sosial rettferdighet. Målet er å bidra til at naturlige ressurser som er nødvendige for å produsere mat ikke uttømmes, slik at mulighetene for matproduksjon er like god eller bedre for fremtidige generasjoner.

 4. Etter- og videreutdanning

  Kompetanse går stadig raskere ut på dato, og i fremtiden må næringslivet og den enkelte medarbeider ha et konstant blikk på å vedlikeholde og øke eksisterende kompetanse.

 5. Utdanningspolitikk

  Utdanning er et offentlig ansvar, men det er tradisjon i Norge for et tett samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og arbeidslivets parter for å sikre næringslivet tilstrekkelig tilgang på kompetanse.

 6. Rekruttering

  Rekruttering til mat-, drikke- og bionæringen er en utfordring og et arbeid som krever godt samarbeid mellom flere aktører. Rekruttering er derfor et viktig område i NHO Mat og Drikke.

 7. Sunt og bærekraftig kosthold

  Det er stort samsvar mellom et sunt kosthold og et bærekraftig kosthold. I tillegg til å tilby sunne og næringsrike produkter for en bedre folkehelse, bidrar den norske mat- og drikkenæringen gjennom bærekraftig utnyttelse av naturressursene og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra matproduksjonen.

 8. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

  Matbransjen og norske helsemyndigheter har siden 2016 samarbeidet om å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen. I Intensjonsavtalen er det identifisert ulike innsatsområder med konkrete og ambisiøse målsetninger. Avtalepartene har en gjensidig forpliktelse til å bidra til å nå disse målene i fellesskap.

 9. Norske kostråd

  Et sunt og balansert kosthold gir et godt grunnlag for et langt liv med god helse og trivsel. De nasjonale kostrådene gir konkrete anbefalinger om hva vi bør spise. Kort oppsummert bør kostholdet være variert og med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

 10. Konkurransepolitikk

  Konkurransepolitikken og -lovgivningen skal sikre sunn og effektiv konkurranse i alle markeder, også i verdikjeden for mat og drikke, og er et viktig bidrag til at næringslivet optimaliserer sin ressursbruk. Den er viktig for rettslig sikkerhet og forutsigbare rammevilkår i mat- og drikkenæringen.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: