NHO Mat og Drikke

Innhold

Unikt samarbeid om halvering av matsvinnet

Publisert

Fredag 23. juni 2017 ble det inngått en historisk avtale mellom myndighetene og en samlet matbransje, om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

Avtalen er unik i verdenssammenheng, og føyer seg inn i en norsk tradisjon for at store samfunnsoppgaver kan løses gjennom frivillig samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.

I Norge kaster vi over 355 tusen tonn mat hvert år. Verdien av denne maten anslås til mer enn 20 milliarder kroner. Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er etisk forsvarlig eller miljømessig og økonomisk bærekraftig. Å få slutt på at vi kaster mat krever en systemisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer via foredling og distribusjon og helt frem til forbrukene. Derfor er det veldig bra at myndighetene og en samlet matbransje nå er enige om felles innsats og ambisiøse reduksjonsmål for matsvinn.

Partene skal også legge til rette for og bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. Enkeltbedrifter kan slutte seg til avtalen, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet. Resultater skal rapporteres i 2020, 2025 og 2030. Redistribusjon av overskuddsmat fra matbransjen til vanskeligstilte vil også være en viktig del av løsningen og er ett av hovedpunktene i avtalen. I løpet av 2017 vil 4-5 nye matsentraler som distribuerer overskuddsmat være etablert i Norge.

Å få slutt på at vi kaster mat krever en systemisk tilnærming gjennom hele verdikjeden for mat. Derfor er det veldig bra at en samlet matbransje og myndighetene nå vil samarbeide om å nå ambisiøse reduksjonsmål for matsvinnet.

Mat- og drikkenæringen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn allerede i mer enn seks år. Dette arbeidet har resultert i at matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015, og har bidratt til å heve bevisstheten omkring problemet, sette temaet på dagsorden, og har gitt bransjen god innsikt i hva som kreves for å redusere matsvinnet ytterligere.

Økt fokus på reduksjon av matsvinnet har også bidratt til innovasjon og økt verdiskaping i matbransjen. Gjennom å ta i bruk ny teknologi og utnytte mer av råvarene til nye produkter er både nye bedrifter etablert og eksisterende bedrifter har utvidet sin virksomhet.
Arbeidet frem mot å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2030 vil åpne enda flere muligheter for innovasjon og etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig vil vi være på god vei til å løse en av vår tids største samfunnsutfordringer. Det er grønn konkurransekraft i praksis.

Her finner du alt som skjer i arbeidet med å redusere matsvinnet i mat- drikke- og bionæringen

 Denne gjestekommentaren sto på trykk i Dagligvarehandelen august 2017

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: