NHO Mat og Drikke

Innhold

Samarbeid gir resultater i kampen mot matsvinnet

Publisert

Etter å ha økt jevnt siden 1995, har trenden for kasting av mat omsider snudd.

Matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015 viser tall fra ForMat - et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene, matbransjen og dagligvarehandelen om reduksjon av matsvinn.

Ifølge FN kastes om lag en tredjedel av all mat som produseres i verden, samtidig som 795 millioner mennesker lever i sult. Hadde det samlede globale matsvinnet vært ett land, ville det være den tredje største utslippsnasjonen i verden. I Norge kaster vi over 355 tusen tonn mat hvert år. Verdien av denne maten anslås til mer enn 20 milliarder kroner. Matsvinn er verken etisk forsvarlig eller miljømessig og økonomisk bærekraftig.

NHO Mat og Drikke legger stor vekt på arbeidet med å redusere matsvinn. Gjennom ForMat-prosjektet og Matvett AS samarbeider vi med en rekke andre aktører i verdikjeden om å ta vår del av jobben for å oppnå FNs bærekraftmål om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

Samarbeidet og innsatsen har gitt resultater. Siden ForMat-prosjektet ble etablert i 2009 er matsvinnet i Norge altså redusert med 12 prosent eller ti kilo per innbygger. Følger vi denne positive utviklingen og opprettholder den samme årlige reduksjonen vi har hatt siden 2010, vil Norge nå FNs mål om halvering av matsvinnet innen 2030.

For å redusere kastingen av mat må det samarbeides systematisk med tiltak gjennom hele verdikjeden, fra produksjon via foredling og distribusjon til forbruker. Forbrukerne står for over 60 prosent av det totale matsvinnet. Det tilsvarer at hver åttende handlepose med mat går rett i søpla. Derfor er det positivt at ForMat-prosjektets sluttrapport viser at svinnet hos forbruker er redusert med ni prosent de siste fem årene. I matindustrien, som står for 21 prosent av det nasjonale matsvinnet, er matsvinnet redusert med åtte prosent i samme periode. For dagligvarehandelen er reduksjonen på 10 prosent. Resultatene viser tydelig at målrettet innsats virker, men også at det gjenstår mye arbeid.

Det er kun gjennom et systematisk samarbeid mellom myndighetene og alle aktørene i verdikjeden for mat at utfordringen med matsvinn kan løses. Fra næringen er det derfor stor utålmodighet relatert til etableringen av bransjeavtale mellom myndighetene og næringslivet på området. En intensjonsavtale ble undertegnet i mai 2015 mellom fire statsråder og et samlet næringsliv. Det må være et mål at den endelig avtalen er på plass tidlig i 2017.

Her finner du alt som skjer i arbeidet med å redusere matsvinnet i mat- drikke- og bionæringen

Denne gjestekommentaren sto på trykk i Dagligvarehandelen oktober 2016

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: