NHO Mat og Drikke

Innhold

Er en Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien svaret?

Publisert

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Medlemmene i Stortingets næringskomité satte torsdag 12. april 2018 av halve dagen til seminar. Temaet for dagen var Senterpartiets forslag om at Stortinget skal be regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om næringsmiddelindustrien. Vårt svar var ja.

Det er gjennom årtier lagt frem mange, velskrevne og viktige stortingsmeldinger som dessverre ikke har betydd all verden, ei heller har satt særlig mange spor etter seg. Slik sett var det selvfølgelig relevant å stille spørsmål ved om en ny stortingsmelding er svaret på utfordringene mat- og drikkeprodusentene i Norge står overfor.

Stortingsmeldinger har, foruten å gi kunnskap og innsikt i de spørsmålene som tas opp, en egenverdi ved at de gir en ramme for at et samlet Storting kan ha en grundig og godt forberedt diskusjon om viktige spørsmål. De senere årene har Stortinget diskutert meldinger om globalisering og handel, om industripolitikken og om jordbrukspolitikken. Det er varslet en egen stortingsmelding om varehandelen. Derfor mener vi at det også riktig og viktig at det skapes en arena for å diskutere utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for Norges største fastlandsindustri i Stortinget.

Fra NHO Mat og Drikkes side vil vi særlig legge vekt på følgende:

For det første må en stortingsmelding om næringsmiddelindustrien naturligvis sette produsentene i sentrum, men samtidig reflektere at industrien er en del av en verdikjede som henger sammen. Norsk politikk trenger ikke mer "silopolitikk".

For det andre må en slik melding bidra til å øke kunnskapen om en mangfoldig, sammensatt og fremoverlent næring som er vesentlig mer konkurranseutsatt enn det man ikke sjelden får inntrykk av i mye av den offentlige debatten.

For det tredje vil det være nødvendig at diskusjonen om hvilken politikk som best bidrar til økt konkurransekraft og vekst i mat- og drikkenæringen også resulterer i mer stabilitet og økt forutsigbarhet i rammevilkårene. Det er avgjørende for at det skal satses og investeres i Norge i årene som kommer.

Sist men ikke minst, er det viktig at arbeidet med en stortingsmelding ikke fører til at andre og viktige prosesser av betydning for næringen blir satt på vent. Forrige uke ble innledet med næringsministerens seminar om konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat og drikke i Norge. Mange av spørsmålene som ble tatt opp i dette seminaret vil være naturlige temaer i en stortingsmelding frem i tid. Andre spørsmål kan og må avklares mye raskere.

Ivaretas disse forutsetningene kan en egen melding om næringsmiddelindustrien være en god ramme for en viktig prosess og gi et kunnskapsbasert grunnlag for næringen. Vi håper Stortinget og regjeringen griper muligheten!

Les også: NHO Mat og Drikke ønsker en Stortingsmelding om næringsmiddeindustrien velkommen

Denne gjestekommentaren sto på trykk i Dagligvarehandelen 17. april 2018

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: