Norsk Skogbruk og Magasinet Skog gratis til alle skogstudenter

Oppgi navn, adresse, studiested og klassetrinn i e-post for å motta bladene

Innhold

Saggrenda VGS på skogmesterskap i Russland

Nyhet

Publisert

Velg Skog

Fotograf: Halvor Garås

Fra 28. oktober til 1. november representerte Ine Granhaugen Hagen (18 år) Norge under den 16. internasjonale skogkonkurransen (Internasjonal Junior Forest Contest) i Voronezh i Russland. Her presenterte hun sin oppgave om harer i hyttestrøkene på Blefjell og Numedal. Det var 31 deltagere fra 22 land som deltok i konkurransen.

Ine har gått på Kongsberg VGS Saggrenda med fordypning innen skogbruk, og tar nå studiespesialisering som kvalifiserer for videre studier på høgskole og universitet. Med som veileder på turen til Russland var Halvor Garås som er skoglærer på Saggrenda. Velg Skog sponset reise, opphold og ordnet med innreisedokumentene til Ine og Halvor.

Rapporten til Ine med tittelen 'Mountain hares in Numedal', omhandler harepopulasjonen i hytteområdet på Blefjell. Blefjell består av nesten 3000 hytter, hvor halvparten ble bygget på 1960-70 tallet.

I 2015 kom hare inn på listen over nært truede arter i Norge. Bestanden er likevel på et nivå hvor det er lov med regulert jakt. Ine ble interessert i temaet fordi hun selv har observert mye hare rundt hytteområdene på Blefjell. Og nysgjerrigheten ble enda større når hun ikke fant studier som omhandler harebestand i hytteområder. Det meste hun kom over av litteratur var i tradisjonelle skogområder og kulturlandskap. I tillegg til litteraturgjennomgangen gjennomførte Ine egne feltstudier på Blefjell, og intervjuer av hyttefolk området.

Harejakt har tradisjonelt stått sterkt blant jegere, men statistikken viser en sterkt nedadgående trend de senere årene. I jaktsesongen 2017/2018 ble det felt 13 740 harer, som er en nedgang på ca. 30 tusen sammenlignet med for 20 år siden. Noe av forklaringen kan være at det har blitt vanskeligere å jakte hare på grunn av all hytteutbyggingen og tilhørende friluftsaktiviteter i jaktområdene. I tillegg er det nå vanlig at jakten brukes som et treningsopplegg for hundene uten at harene nødvendigvis skytes.

Velg Skog

Ine Hagen og Halvor Garås

Resultatene av undersøkelsene til Ine tilsier at harene har god tilpasning og leveforhold i hytteområdene på Blefjell. De har rikelig tilgang på grønt gress rundt hyttene tidlig på våren, som blant annet er gunstig for oppfostringen av hareungene. Stadig nye hytteutbygginger beslaglegger gode jaktområder på hare, noe som igjen gir mindre jakt. Generelt færre rovdyr i hytteområder virker også gunstig for harenes overlevelse. Harene har også gode skjulesteder og ly under hyttene. Tilgangen på mat er forholdsvis god gjennom hele året, både på grunn av gunstige beiteforhold mellom hyttene, og at hytteeierne legger ut mat for fugler og ekorn som også harene spiser.

En fare med at harer oppholder seg i hytteområder blant folk kan være eventuelle utbrudd av Tularemi. Det er en infeksjonssykdom som i hovedsak rammer hare og smågnagere, men som også under gitte forhold kan overføres til mennesker. Dette kan skje gjennom direkte kontakt mellom mennesker og harene, via dyrenes avføring eller indirekte der drikkevannet blir forurenset av døde dyr. Tularemi er i dag ikke en registrert fare, og heller ikke noe som forventes å bli en betydelig risikofaktor under rådende forhold. Særlig fordi drikkevannskildene til hyttefolket i hovedsak kommer fra borrevann og offentlige vannanlegg, hvor denne smitten ikke utgjør noe risiko. Selv med den kunstig høye harebestanden, er det ikke pr i dag registrert utbrudd av Tularemi.

Oppsummert tilsier resultatene fra undersøkelsen til Ine at harene og hytteeierne på Blefjell har en sameksistens som bidrar positivt på harebestanden.

-Ine kan absolutt anbefale ungdommer å delta i internasjonale konkurranser hvor en treffer folk fra nesten hele verden. Det er veldig inspirerende og lærerikt når alle har en felles interesse i skog og utmark fortsetter hun.

Neste mulighet til å kvalifisere seg til VM er 15 april 2020 under NM i skogbruksferdigheter på Buskerud VGS.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: