Foto: Velg skog
Foto: Velg skog

Skogfagstudenter hedret av Landbruks- og matministeren

Nyhet

Publisert

Portrett av Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch utrykte stor glede av å dele ut årets Velg Skog stipend. Foto: Velg Skog

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte ut Velg Skog stipend til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

Statsråden holdt en innholdsrik og fin tale til stipendmottagerne og de andre tilhørerne. -Hun var glad for å få lov til å være med og markere slutten på en lang utdanning for folk som det norske skogbruket trenger, og hun ga honnør til skogsektoren som har etablert Velg Skog for å ruste seg i kampen om ungdommen. -Hun viste også til Hurdalsplattformen hvor den nye regjeringen har store ambisjoner om en økt bærekraftig forvaltning av skogressursene. -Statsråden sa blant annet at vi bør hogge mer tømmer, vi bør bygge opp mer skog og vi bør få til større industriell videreforedling i Norge.

Fem stipendmottakere

De fem stipendmottagerne og statsråden. Fra venstre: Astrid Forberg Ryan, Petter Almås, Erlend Grande, Maria Åsnes Moan og Statsråd Sandra Borch. I eget bilde: Sara Emilie Bråten Aarskog ble forsinket til bilde takningen med statsråden pga. stans i togtrafikken. Foto: Velg Skog

Rosende ord fra styrelederen

Olav Veum som er styreleder i Velg Skog, holdt også en engasjerende tale til prisvinnerne og tilhørerne. Han understreket viktigheten av rekrutteringen til skogfagstudiene og at næringen fortsetter å tilby attraktive jobber til ungdommene i fremtiden.

Olav Veum, styreleder i Velg Skog hadde mange rosende ord til stipendmottagerne og tro på skognæringen som er i medgang.

Alle med relevante jobber

Det er også gledelig at alle stipendmottagerne har fått spennende og relevante jobber. I alt fra fjelloppsynet i Holtdalen, Trøndelag Skogselskapet og Skogplanter Midt-Norge, seniorrådgiver i fornybarseksjonen i Klima- og miljødepartementet, til en Phd stilling på NMBU. Hun som mottok prisen for beste bacheloroppgave har startet på skogfagmasteren på NMNU.     

Spleiselag fra skogeierorganisasjonene

De fem stipendene er på til sammen 225 000 kroner, og er et spleiselag mellom skogeierorganisasjonene i Norge. Masterstudentene i skogfag på NMBU får tre stipend på 50 000 kroner for beste karaktersnitt, i tillegg til 50 000 kroner for beste masteroppgave. For skogfagstudentene på HINN-Evenstad er stipendet på 25 000 kroner for beste bacheloroppgave. Oppgavene vurderes av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som legges til grunn er tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidlingen av resultatene.

Fakta om Velg Skog:

VELG SKOG jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av medlemmer i skogsektoren, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond. Gå inn på www.velgskog.no for mer informasjon.

Les mer om Velg Skog

Masterstipendene til NMBU studentene gikk til:

  • Petter Almås
  • Maria Åsnes Moan
  • Astrid Forberg Ryan

Stipend for beste masteroppgave NMBU gikk til:

  • Erlend Grande

Stipend for beste bacheloroppgave HINN-Evenstad gikk til:

  • Sara Emilie Bråten Aarskog
Velg Skog takker

-På vegne av stipendmottagerne, skogstudentene og næringen må vi takke Landbruks- og matdepartementet og Sandra Borch som kaster glans over arrangementet, sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog. – På veien inn i det grønne skiftet må vi øke rekrutteringen til skogutdanningene og næringen i mange år framover, og denne oppmerksomheten fra statsråden er et viktig bidrag, avslutter Lileng.

Les nyhetssaken hos Landbruks- og matdepartementet her

 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: