Velg Skog - høydepunkter fra året som gikk

Nyhet

Publisert

2020 ble et spesielt Velg Skog år på grunn av koronapandemien. Likevel ble det gjort mye bra rekrutteringsarbeid takket være de aktive medlemmene, studentene og skogorganisasjonene.

OM VELG SKOG

Velg Skog (www.velgskog.no) jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skogsektoren, og er et bindeledd mellom næringen og skolene. 

Det er syv yrkesfaglige naturbrukskoler (vgs.) som har skoglinjer, og disse ligger i Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Trøndelag og Nordland.

Av høyere skogfagutdanning (bachelor/master) har vi Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad og Universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) på Ås.

For å sikre rekrutteringen til hele skogsektoren er det viktig med god søkning til alle disse skolene.

Styret i Velg Skog består av syv medlemmer. - tre fra skognæringen som velges av Skogbrukets Landsforening (SL) og fire som pekes ut av Det norske Skogselskap (DnS), NHO Mat og Drikke, NMBU-MINA og HINN-EVENSTAD.

Velg Skog har 23 medlemmer bestående av de fleste skogorganisasjonene i Norge, samt studiestedene NMBU-MINA og HINN-EVENSTAD.

Velg Skog har 23 medlemmer innenfor hele skogsektoren og de høyere skogutdanningene.

 

Last ned hele Velg Skog Årsmeldingen (pdf) her

STIPENDUTDELING MED STATSRÅDEN

En av de hyggeligste Velg Skog aktivitetene er stipendutdelingen med Landbruks- og matministeren. Skogeierorganisasjonene sponser hvert år fem Velg Skog stipend på til sammen 225.000 kroner. Seremonien foregår vanligvis utenfor ministerens kontor, men denne gangen ble det et webinar på grunn av koronasituasjonen. Statsråd, Olaug Bollestad overrakte stipendene, og utrykte stor glede over å møte ungdommene, og ønsket dem velkommen inn i en viktig næring som virkelig trenger deres kompetanse og arbeidskraft.

I november 2020 overrekt Olaug Bollestad 50.000 kroner hver til de tre beste skogfagstudentene og beste skogmasteroppgave på NMBU, og ett stipend på 25.000 kroner for beste skogbacheloroppgave på HINN-Evenstad.

UTDANNINGSMESSER

Velg Skog deltok i januar og februar 2020 på utdanningsmessene i Lillestrøm, Sandefjord og Trøndelag, som dekker Trøndelag, Innlandet, Viken og deler av sørlandet. Skogstudenter fra NMBU og HINN-Evenstad jobber på standen og gjorde som vanlig en strålende jobb med å reklamere for skogstudiene.

Skogstudenter deltar på Velg Skog standen på utdanningsmessene. Her fra Lillestrøm. Til de nasjonale utdanningsmessene kommer det tusenvis av elever i løpet av messedagene.

5. mars bemannet skogstudenter Velg Skog standen på åpen dag på NMBU. Studentene kunne rapporterte om stor interesse for skogutdanningen blant de videregående elevene som kom fra hele landet. Dette var det siste fysiske Velg Skog arrangementet i 2020 før de strenge koronatiltakene ble innført 12. mars.

Åpen dag på NMBU i 2020 hvor videregående elever fra hele landet kom på besøk.

INFORMASJON TIL KARRIEREVEILEDERE

Velg Skog var påmeldt til den årlige landssamlingen for skolenes karriereveiledere og rådgivere. Denne ble dessverre også avlyst på grunn av koronapandemien. Som erstatning sendte Velg Skog en e-post til 420 karriereveiledere på 290 videregående skole i hele landet, og informere om skogutdanningene fra videregående til høgskole og universitet, samt alle de spennende jobbmulighetene i hele skogsektoren. Last ned pdf-annonsen her

Velg Skog annonse som viser alle de yrkesfaglige skogskolene og de høyere utdanningene i Norge.

STUDENTMØTER

I februar 2020 hadde Velg Skog de årlige samlingene hvor skogstudentene på NMBU og HINN-Evenstad blir bedre kjent med alle jobbene skogsektoren. Denne gangen var hovedtema offentlig forvaltning, og studentene fikk foredrag fra en skogbrukssjef i en kommune, seniorrådgiver hos Statsforvalteren og fra Landbruks- og matdepartementet.

Seniorrådgiver, Torfinn Kringlebotn hos Statsforvalteren Innlandet, forteller om sin arbeidshverdag for studentene på HINN-Evenstad.

I august møtte Velg Skog de nye skogstudentene på NMBU, og i november på Evenstad. Her ønsker Velg Skog studentene velkommen inn i sektoren og forteller om alle de spennende og viktige jobbene i skogbruket. Det er ikke uvanlig at studenter går over til andre studieretninger underveis i studietiden. Derfor er det viktig å informere skogstudentene om alle karrieremulighetene etter endt utdanning, og at de får en ettertraktet kunnskap i hele skogsektoren.

Mange nye skogstudenter på HINN Evenstad lover godt for rekrutteringen i fremtiden.

WEBINAR: BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Velg Skog hadde et webinar i september hvor tema var studentenes bachelor- og masteroppgaver, og hvordan samarbeidet med næringen kan økes. Det var innlegg og foredrag fra både studentene, skolene og næringen etterfulgt av en workshop hvor det kom mange gode innspill og råd som ytterligere vil styrke samarbeidet mellom næringen, studentene og skolene. Det var svært bra deltagelse fra både næringen og skogstudentene.

Koronapandemien gjorde av flere arrangementer i 2020 måtte gjennomføres digitalt som webinarer.

PEFC KURS FOR SKOGSTUDENTER

Velg Skog og PEFC-Norge arrangerer sammen med Skogkurs et skreddersydd studentkurs i Norsk PEFC skogstandard. Dette er påkrevd kunnskap for de som skal jobbe som skogbruksledere, tømmerkjøpere og tømmerkonsulenter. Kurspakken består av Skogkurs sitt nettkurs og en feltdag med praktisk gjennomgang av kravpunkter skogstandarden. Velg Skog stiller med mat og bålkaffe, orienterer om jobbmulighetene i skogbruket og har en enkel spørreundersøkelse blant studentene. Til slutt har studentene en eksamen for endelig godkjenning. 

PEFC kurs. Skogstudentene og Skogkurs ute på feltdag i Nes kommune.

UNGDOM SOM LÆREMESTERE

I 2019 fikk Velg Skog innvilget et treårig prosjekt av Nasjonale rentemidler (Landbruksdirektoratet) til en ungdomsredaksjon. Hovedmålet med prosjektet er å teste ut bruk av sosiale medier, nyhetssaker og fagstoff, for å lære hva dagens ungdom er opptatt av rundt skogbruk. Redaksjonen er plassert hos tidsskriftet Norsk Skogbruk. Med dette vil vi høste erfaringer og kunnskap som vil komme godt med i Velg Skog sitt rekrutteringsarbeid ut mot ungdommene.

Ungdomsredaksjonen i starten på 2020: Fra venstre. Haakon Jamtli Kristiansen (NMBU). Martin Listerud Lena-Valle Vgs., Martin Storberget (INN-Evenstad/NMBU), Petter Almås (INN-Evenstad-/NMBU), Sandra Årsandøy (Mosjøen Vgs.). Gruppeleder Marit Venn er ikke med på bildet.

SPONSORER I NÆRINGEN

Takket være sponsormidler fra mange i skognæringen (bilde) tilbys gratis skogmagasin til alle skogstudentene i landet, på både videregående skole (naturbruk) og HINN-Evenstad og NMBU/MINA. Ved å lese skogmagasinene får studentene en god innsikt og forståelse av hele sektoren, som til syvende og sist kommer hele næringen til gode.

Takket være sponsorene kan alle skogstudentene få gratis skogmagasin.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: