NHO Mat og Drikke

Innhold

Lokale lønnsforhandlinger

Penger. Foto.

Foto: Øivind Haug

NHO Mat og Drikkes tariffavtaler bygger på prinsippet om lokale lønnsforhandlinger. Dette prinsippet betyr at bare deler av den årlige lønnsreguleringen skjer sentralt, mens en større eller mindre del er ment å skje mellom den enkelte bedrift og dens tillitsvalgte. For bedrifter som ikke har tariffavtale vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal, også der bedriften velger å følge lønnsøkningene i tarifforhandlingene.

(Denne saken er oppdatert 3. mai 2019)

Oppstart og kriterier

23. april 2019 godkjente representantskapet i både LO og YS meklingsresultatet for 2019. Det betyr at oppgjøret er endelig og lokale forhandlinger kan stare. Det skal i henhold til samtlige av våre overenskomster gjennomføres lokale forhandlinger med de tillitsvalgte for å fastsette eventuelle lokale lønnstillegg ut ifra den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Overenskomstene forutsetter at de lokale vurderingene bygger på bedriftsmessige forhold knyttet til de fire kriterier: Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. 

Resultatet for 2019

Både det generelle tillegget på kr 2,50 pr time, lavlønnstillegget på ytterligere kr 2,00 pr time og garantijusteringen av minstelønnssatsen med kr 3,00 pr time, er endringer som kan få betydning for de lokale forhandlingene.

Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

På generelt grunnlag er det viktig at de lokale forhandlingene bidrar til at vi får en fornuftig lønnsvekst. Vi vet at 2/3 av den samlede lønnsveksten kommer som resultat av lokale lønnstillegg. De lokale forhandlingene utgjør med andre ord en sentral del av lønnsdannelsen.

I denne sammenheng viser vi til brev om lokale forhandlinger 2019 sendt ut fra NHO 2. mai 2019.

Les også: Forhandlings- og meklingsresultat, minstelønnssatser og lokale forhandlinger 

NHOs samleside for lokale forhandlinger finner du her

 1. lokaleforhandlinger

  Slik forhandler du lønn med dine ansatte

  Her er ti viktige punkter du som leder bør ta hensyn til ved forhandling med de ansatte om eventuelle lønnstillegg.

 2. lokaleforhandlinger

  Lokale lønnsforhandlinger - mer informasjon på nho.no

  De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor.

 3. Annet-arkiv lokaleforhandlinger

  Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: