NHO Mat og Drikke

Innhold

Lokale lønnsforhandlinger

Penger. Foto.

Foto: Øivind Haug

NHO Mat og Drikkes tariffavtaler bygger på prinsippet om lokale lønnsforhandlinger. Dette prinsippet betyr at bare deler av den årlige lønnsreguleringen skjer sentralt, mens en større eller mindre del er ment å skje mellom den enkelte bedrift og dens tillitsvalgte. For bedrifter som ikke har tariffavtale vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal, også der bedriften velger å følge lønnsøkningene i tarifforhandlingene.

Kommende arrangementer:

 1. 9. mai 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

  Tariffkonferansen 2019

  Få med deg siste nytt om lønnsoppgjøret 2019 på tariffkonferansen til Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke.

(Denne saken er oppdatert 5. april 2019)

Oppstart og kriterier

Meklingsresultatet for 2019 er foreløpig ikke vedtatt. Svarfrist for LO er fastsatt til 23. april 2019. Først når meklingsresultatet er vedtatt skal det i henhold til samtlige av våre overenskomster gjennomføres lokale forhandlinger med de tillitsvalgte for å fastsette eventuelle lokale lønnstillegg ut ifra den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Overenskomstene forutsetter at de lokale vurderingene bygger på bedriftsmessige forhold knyttet til de fire kriterier: Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. 

Resultatet for 2019

Både det generelle tillegget på kr 2,50 pr time, lavlønnstillegget på ytterligere kr 2,00 pr time og garantijusteringen av minstelønnssatsen med kr 3,00 pr time, er endringer som kan få betydning for de lokale forhandlingene.

Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

På generelt grunnlag er det viktig at de lokale forhandlingene bidrar til at vi får en fornuftig lønnsvekst. Vi vet at 2/3 av den samlede lønnsveksten kommer som resultat av lokale lønnstillegg. De lokale forhandlingene utgjør med andre ord en sentral del av lønnsdannelsen.

Les også: Forhandlings- og meklingsresultat, minstelønnssatser og lokale forhandlinger 

NHOs samleside for lokale forhandlinger finner du her

 1. Fagartikkel, Tariff lokaleforhandlinger

  Tillitsvalgtes rett til innsyn i organiserte og uorganisertes lønn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger

  I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger blir det ofte spørsmål om tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger, og da særlig innsyn i lønnsopplysningene til organiserte i andre yrkesgrupper og uorganiserte.

 2. lokaleforhandlinger

  Slik forhandler du lønn med dine ansatte

  Her er ti viktige punkter du som leder bør ta hensyn til ved forhandling med de ansatte om eventuelle lønnstillegg.

 3. lokaleforhandlinger

  Lokale lønnsforhandlinger - mer informasjon på nho.no

  De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: