Tarifftillegg i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO

Nyhet, Tariff

Publisert

Nærbilde av mynter som er stablet på et bord

Foto: Pexels

I denne saken kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter årets lønnsoppgjør.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april i år.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april i år, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse er listet i meklingsprotokollen fra årets mellomoppgjør. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke er det følgende overenskomster som får lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

  • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
  • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
  • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
  • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
  • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
  • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse er kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøret blir vedtatt.

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.

Årets beregning viser at minstelønnssatsene denne gangen økes med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

Minstelønnsregulering i overenskomster med Fellesforbundet (FF)

NHO Mat og Drikke har to overenskomster inngått med fellesforbundet. Disse overenskomstene har ingen garantibestemmelser som regulerer minstelønnssatsene, men følger det som er resultatet i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO, det vil si at minstelønnssatsene reguleres med det generelle tillegget og eventuelt med lavlønnstillegget.

Her kan du lese mer om hvilken betydning dette får for overenskomst 525 for jordbruk- og gartnerinæringen.

Endringen av minstelønnen og akkordsatsene på 370 Naturbruksoverenskomsten finner du her

Ta gjerne kontakt med våre advokater for nærmere forklaringer på spørsmål om dette.

Du når oss på vår tarifftelefon/advokattelefon: 23 08 86 99 eller epost: advokat@nhomd.no.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: