Innrapportering av lønn – minstelønnsgarantien

Nyhet, Tariff

Publisert

Penger.

Foto: Øivind Haug

Tariffoppgjøret for 2021 er ferdigforhandlet og det er nå viktig at bedriftene som omfattes av minstelønnsbestemmelser i sine tariffavtaler rapporterer inn riktig lønnsgrunnlag. Les mer om hvordan her.

Den årlige minstelønnsreguleringen etter tariffavtalene med NNN baserer seg på lønnsnivået innenfor mat- og drikkevareindustrien for foregående år. Det er bedriftene som rapporterer disse tallene inn via A-meldingen og NHO mottar lønnsopplysninger fra bedriftene, som har akseptert at lønnsdata kan oversendes fra SSB til NHO. Lønnsdata benyttes til å utarbeide tariffstatistikk for alle avtaler. NHO utarbeider statistikk for mat- og drikkevareindustrien og blir så enige med LO om nivå som skal legges til grunn som ny minstelønn.

Tallgrunnlaget som minstelønnen beregnes ut fra er grunnlønn (avtalt lønn) og bonus. Med grunnlønn menes den faste lønnen, inkludert ansiennitets- og fagbrevtillegg (altså lønnsarter som inngår i faste tillegg).

Det er i den sammenheng viktig at uregelmessige tillegg, som f.eks. skifttillegg, ikke rapporteres inn som en del av grunnlønnen, noe som vil gi et for høyt lønnsgrunnlag. Det er dessuten viktig at bedriftene er påpasselige med å rapportere inn riktig stillingskode, slik at funksjonærer som ikke omfattes av overenskomstens omfang, ikke kommer med i grunnlaget

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: