NHO Mat og Drikke

Innhold

Årets tariffoppgjør i gang

Penger. Foto.

Foto: Øivind Haug

Tirsdag 10. mars utleverte Fellesforbundet og Norsk Industri sine krav, og markerte med det starten på årets lønnsoppgjør.

(Årets lønnsoppgjør er utsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er noe nytt. Saken under er oppdatert 11. mars 2020, før utsettelsen ble kjent.)

I løpet av den kommende uken vil vi vite mer om hvilke posisjoner og krav partene i frontfaget presenterer. NHO Mat og Drikke starter sine forhandlinger 23. april 2020, hvor vi sammen med Sjømat Norge møter Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til kravutveksling og gjennomgang av enkelte sentrale spørsmål.

På det nåværende tidspunkt er det lite vi kjenner til av konkrete krav som er presentert partene i frontfaget. Det vi vet er at Norsk Industri er tydelig på at når det ligger an til å bli en vekst hos våre handelspartnere på 2,9 % og en antatt prisvekst for inneværende år på 1,5 %, så vil det være gode muligheter for reallønnsvekst i år.

Fellesforbundet ønsker seg en lønnsvekst godt oppe på tre-tallet. Norsk Industri og resten av NHO er av den formening at vi bør ha en lønnsvekst under det våre konkurrentland antas å ende opp med. Hvilken betydning koronaviruset og oljeprisfall vil få for oppgjøret er uvisst, men at prognosene for vekst vil kunne påvirkes er sannsynlig.

Forhandler 17 tariffavtaler

NHO Mat og Drikke skal forhandle samtlige av sine 17 tariffavtaler i dette oppgjøret. 12 av disse er med NNN, to er med Fellesforbundet, en med Norske Meierifolks Landsforening (NML), en med Fagforbundet og en med Veterinærforbundet.

Samtlige forhandlinger føres på grunnlag av den forhandlingsfullmakten som NHOs representantskap vedtok den 4. mars i år og fullmakten NHO Mat og Drikkes styre vedtar 17. april.

Sentrale tema, i tillegg til økonomi, vil mest sannsynlig omhandle en rekke tariffmessige forbedringer, ikke minst om arbeidstid og kompensasjon for ulike varianter av denne. Pensjon og AFP kan bli tema dersom det ikke blir løst utenom årets lønnsoppgjør.  

Andre tema som har vært frontet av ulike aktører forut for forhandlingsstart er:
  • Klimakrav.
  • Krav om vertikale tariffavtaler.
  • Krav om seriøsitet i arbeidslivet.
  • Krav om begrensninger i innleie.
  • Spørsmålet om arbeidstid vs. reisetid.

For mat-, drikke- og bionæringene har det frem mot årets oppgjør handlet mye om lønnsgaranti og forenkling av tariffavtaler. I tillegg vil det også i år være et sterkt fokus på forbedret konkurranseevne. Fra motpartene våre forventer vi krav om forbedringer av en rekke ulike bestemmelser.

NHO Mat og Drikke vil som NHO legge til grunn at utover det som blir avtalt av generelle tillegg sentralt så må eventuell videre lønnsvekst skje lokalt etter en vurdering av de fire kriterier, som den enkelte bedrifts økonomi, konkurranseevne, produktivitet og fremtidsutsikter.

Forhandlingsdatoer

Her følger en oversikt som viser ulike hendelser med betydning for det kommende oppgjøret, samt ikke minst når våre forhandlinger finners sted:

10. mars: Start i frontfagsforhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet
16. mars: Eventuelt brudd i frontfagsforhandlingene
17. mars: Eventuell meklingsstart for frontfaget
31. mars: kl. 24.00: Meklingsfrist
1. april: Eventuell løsning eller streik

Deretter følger en rekke andre forhandlingsområder før NHO Mat og Drikkes første forhandling finner sted 28. april.

Aktuelle datoer for NHO Mat og Drikke

17. april: Styremøte i NHO Mat og Drikke, forhandlingsposisjon vedtas.
23. april: Kravutveksling med NNN
28. - 29. april: Kjøttindustrien, NNN
4. - 5. mai: Baker og konditor, NNN
6. - 7. mai: Bryggeri og drikkevare, NNN
7. - 8. mai: Jordbruk og Gartneri, Fellesforbundet
13. - 14. mai: Naturbruk (skog), Fellesforbundet
13. - 14. mai: Mat- og Drikkevareindustrien, NNN
18. - 19. mai: Meieriindustrien, hhv. NNN og NML
25. - 26. mai: Møller og Fór, NNN
25. - 26. mai: Melkebehandlende industri, NNN
2. - 3. juni: Egg og fjærfe, NNN
2. - 3. juni: Margarinfabrikkene, NNN
8. - 9. juni: Idun, NNN
8. - 9. juni: Sjokolade og snacks, NNN
10. - 11. juni: Vin og brennevin, NNN

Forhandlingsdatoer med Fagforbundet og Veterinærforeningen er ennå ikke avtalt.

Vi minner om at samtlige bedrifter er velkomne til å komme med sine innspill til endringer av de ulike tariffavtalene.

Les også: Gangen i et tariffoppgjør

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: