NHO Mat og Drikke

Innhold

Tariffoppgjøret 2020, posisjoner, oppstartstidspunkt og fremdriftsplan

Nyhet, Tariff

Publisert

Penger. Foto.

Foto: Øivind Haug

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, og vil mest sannsynlig bli gjennomført som et forbundsvist oppgjør.

Det betyr at samtlige av NHO Mat og Drikkes tariffavtaler er gjenstand for forhandlinger om hele sitt innhold. NHO Mat og Drikke vil antageligvis starte sine forhandlinger i månedsskifte april/mai, men dette er noe som må tilpasses øvrige forhandlinger i LO/NHO-systemet, og ikke minst må vi bli enige med våre motparter om dette.

NHO Mat og Drikke skal forhandle samtlige av sine 17 tariffavtaler i dette oppgjøret. 12 av disse er med Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund, to er med Fellesforbundet, en med Norske Meierifolks Landsforening (NML), en med Fagforbundet og en med Veterinærforbundet.

Hvilke tema som kommer til dominere årets oppgjør vet vi ikke med sikkerhet, men det vil neppe overraske mange at det i tillegg til krav om en rekke tariffmessige forbedringer, vil bli fremmet krav om generell økning av kjøpekraft, om ekstra tillegg for lavtlønnede og om forbedringer av AFP-ordningen.

NHO Mat og Drikke vil som alle andre bli styrt av de løsninger som landes i frontfagsoppgjøret, ikke minst hva gjelder størrelsen på det generelle tillegget. 

Andre tema som har vært frontet av ulike aktører nå i oppmarsjen mot forhandlingstart er eksempelvis klimakrav, krav om vertikale tariffavtaler, krav om seriøsitet i arbeidslivet, krav om begrensninger i innleie og spørsmålet om arbeidstid vs. reisetid.

For våre bransjer har det frem mot årets oppgjør handlet mye om lønnsgarantibestemmelser og forenkling av tariffavtaler. I tillegg vil det også i år være et fokus på forbedret konkurranseevne. Fra motpartene våre forventer vi krav om forbedringer av en rekke ulike bestemmelser, og som sagt vil vi nok også motta krav om generelle tillegg og andre økonomisk motiverte og kreative endringer. 

Prosessen fremover

De interne forberedelsene er i full gang, og her følger en skjematisk fremstilling av ulike hendelser med betydning for det kommende oppgjøret:

 • 28. januar 2020 – Styremøte og strategisamling i NHO.
 • 30. januar 2020 – NNN sitt landsstyremøte.
 • 11. februar 2020 – NHO Mat og Drikke behandler lønnsoppgjøret 2020.
 • 18. februar 2020 - LOs representantskapsmøte - oppgjørsform og hovedkrav behandles.
 • Ultimo februar 2020 - Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU).
 • 3. mars 2020 - Styremøte i NHO – behandling av forhandlingsfullmakten.
 • 3.-4. mars 2020 – Møte i NHOs representantskap, hvor forhandlingsfullmakten vedtas.
 • 5. mars 2020 - NHO Mat og Drikkes og Sjømat Norges tariffkonferanse.
 • 10. mars 2020 - Oppstart i frontfagsforhandlingene.
 • 28.-31. mars 20202 - Mulig frontfagsmekling hvis brudd i forhandlingene.
 • 17. april 2020 - Styremøte i NHO Mat og Drikke, forhandlingsposisjon vedtas, forankrings- og strategimøte med medlemsbedrifter.
 • Månedsskifte april/mai - Antatt forhandlingsstart i NHO Mat og Drikke.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: