NHO Mat og Drikke

Innhold

Meklingsdato for Funksjonæravtalen mellom Negotia/Parat/YTF og NHO

Nyhet, Tariff

Publisert

Riksmekleren har nå innkalt partene til mekling 26. og 27. januar. Plassfratredelsen vil være klar senest 23. januar.

Forhandlingene om revisjon av Funksjonæravtalen endte med brudd den 30. november, og den 22. desember mottok NHO plassoppsigelse fra YS-forbundene for medlemmer som er bundet av avtalen.

Riksmekleren har nå innkalt partene til mekling 26. og 27. januar, med frist for å finne en løsning den 27. januar kl 24.00. Ved behov kan partene bli enige om å fortsette meklingen utover natten.

Senest 23. januar vil NHO få kjennskap til plassoppsigelsens endelige omfang (plassfratredelsen), altså hvilket antall medlemmer og bedrifter som vil bli rammet av streik dersom meklingen ikke fører frem. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i en egen e-post og på NHOs nettsider, så snart vi har mottatt plassfratredelsen. Bedrifter som blir rammet av streik dersom vi ikke finner en meklingsløsning vil bli kontaktet direkte.

Årets forhandlinger med YS-forbundene har vært krevende, hovedsakelig fordi Negotia har brakt lokale uenigheter inn i de sentrale forhandlingene. Muligheten for streik er derfor reell, og vi anbefaler bedriftene å forberede seg så godt som mulig.

Dersom bedriften rammes av streik, er hovedregelen at arbeidstakere som ikke er omfattet av streiken skal fortsette sitt arbeid. Dersom streiken medfører at andre medarbeidere, både organiserte og ikke organiserte, ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte, er det anledning til å permittere disse. Hovedavtalens kapittel VII om permittering må følges. Bedriftene bør vurdere å gi varsel om betinget permittering senest onsdag 13. januar. Les mer på Arbinn.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med NHO Mat og Drikkes tarifftelefon 23 08 86 99. 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: